Soğutma Suyu Şartlandırma

Soğutma Suyu Şartlandırma, Cooling Water Treatment

   İşletmelerin farklı noktalarında bulunan makine ve ekipmanlar, işlevleri gereği ısınmakta, ısındıkça da verimleri düşmekte ve hatta ısıl artış nedeniyle işlevlerini yerine getiremez hale gelmektedir. Ve yahut işletmelerde ve binalarda bulunan belirli alanların soğutulması gerekmektedir. 

   Yine suyun ısıyı taşıma özelliğinden faydalanılan soğutma sistemlerinde, merkezi bir noktada soğutulan suyun, işletmenin farklı noktalarında ki makine ve ekipmanlarda, ısıyı düşürmesi ve sürekli çevrimle sistemlerin belirlenen sıcaklık seviyelerinin altında çalışması hedeflenmektedir. 

   Bu nedenle ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.  

 Soğutma suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde soğutma işleminin gerçekleştirdiği ısı değiştiricilerde, kireç tabakası meydana getirmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında atmosfere açık ortamlarda yoğun olarak hava ve güneş ışığına maruz kalan suda çoğalma imkanı bulan yosun, mantar gibi biolojik oluşumlar, sistemde birikmelere ve tıkanmalara neden olabilmektedir.  Yine suyun içerisinde bulunan oksijenin sistem metalleriyle reaksiyona girerek neden olduğu korozyonun yanında, suyun elektron geçişine imkan vermesi nedeniyle, sistem metalleri arasında pil korozyonu oluşmakta ve sistem ekipmanlarında yıpranmaya bağlı arızalar meydana gelmektedir. 

  Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı su şartlandırma programı ile, soğutma suyu sistemlerinin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme, korozyon ve biolojik kirlilik riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERSO serisi:Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DEROPT serisi:

Kapalı devre ve chiller soğutma sistemleri için özel bileşimli kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DERODİSP serisi:

Su soğutma kulelerinde kireç, çamur ve birikinti temizleyici

DERBIODISP serisi:

Soğutma sistemlerinde biyolojik birikimler için temizleyici

DEROCID serisi:

Açık ve yarı açık soğutma kulesi sularında bakteri ve yosun önleyici biyositler

LEGIONECID:

Endüstriyel soğutma sistemleri, klima santralleri, evaporatif kondenserlerde Legionella Risk Kontrolü Programı için kullanılan özel biyosit