• Deren Chemicals - Water Management
  Water Management
 • Deren Kimya'nın İhracat yaptığı ve Lojistik hizmet sağladığı ülkeler
  Import & Export
 • Hizmet verdiğimiz sektörler
 • TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 6. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 • Deren Kimya Soğutma Suyu Şartlandırma Programı

Su Hijyen Kimyasalları

Su fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sağladığı bir çok avantajlar nedeniyle, evsel ve endüstriyel amaçlı yaygın şekilde kullanılır. Doğal su kaynaklarından sağlanan suyun büyük kısmı içme-kullanma suyu ve endüstriyel proses suyu olarak kullanılır.

Su bir çok mikroorganizmaya ev sahipliği eder. Mikro organizmaların çoğu insanlarda hastalık yapıcı etkiye sahip zararlı bakterilerdir. Suyun kullanılacağı sistemlere girerek bu sistemlerde yaşamlarını sürdürürler. Elverişli koşullar oluştuğunda ise kolonileşerek hızla çoğalırlar.

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çoğalmasından dolayı olușan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtigi hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme - kullanma suyunun kalitesi açısından çok önemlidir.

İçme - kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun șekilde üretilmektedir.

Lejyoner Hastalığı:

Lejyonella BakterisiSu sistemlerinde yerleşen hastalık yapıcı bakterilerin en bilineni ve bugüne kadar yaşanan salgınların nedeni Legionella pneumophila bakterisinin sebep olduğu hastalıktır.

Amerika Birleşik Devletleri ve tüm Avrupa ülkeleri, ülkelerinde yaşanan salgınları derinlemesine incelemiş, nedenlerini ve önleyici müdahaleleri ortaya koymuş ve Legionella kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler yapmışlardır.

Deren Kimya endüstriyel su hijyeni ve Legionella risk yönetimi konusunda kendi bünyesindeki mikrobiyoloji laboratuvarlarında analizler yapar ve uzman personeli ile hizmet verir.

 

Deren Kimya ile Legionella risk yönetimi ve kontrol programının aşamaları:

• Binanız ve soğutma sisteminiz Deren Kimya mühendisleri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilir.
• Gerekli tüm noktalardan su ve biyolojik birikim örnekleri alınır.
• Deren Kimyanın çevresel mikrobiyoloji laboratuvarında ISO 11731 standardı ile yapılan Legionella sayımı analizi yapılır.
• Analiz sonuçlarına göre düzeltici müdahaleleri esas alan önleyici bir kontrol programı belirlenir.
• Deren Kimya’nın soğutma suyu şartlandırma kimyasalları ve Legionella için özel olarak formüle edilmiş Legionecid ürünleri kullanılarak su şartlandırma programı başlatılır.
• Sistemin sorunsuz, hedeflenen verimde ve hastalık riski oluşturmayacak şekilde çalışması sağlanır.

Su hijyen programı kimleri ilgilendirir?

• Otel yöneticisi teknik müdür
• Bakım ve montaj personeli
• Soğutma kulesi, klima santrali, evaporatif kondenser ve chiller devresi operatörü
• Yüzme ve spa havuzları işletmecisi, jeotermal tesis çalışanı, bakım ve temizlik elemanı
• İşletme ve yardımcı üniteler mühendisi
• Su şartlandırma uzmanı danışmanları

Hijyen programı ve lejyonella risk yönetiminin uygulandığı yerler:

• Soğutma kulesi
• Evaporatif kondenser
• Hastaneler
• Kaplıca havuzları
• Yüzme havuzu, spa havuzu
• Jeotermal su sistemleri
• Dekoratif fıskiyeler gibi insan yapısı su sistemleri

İçme ve Kullanma Suyu Kimyasalları

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çoğalmasından dolayı olușan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtigi hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme - kullanma suyunun kalitesi açısından çok önemlidir. Bu sistemlerde olușan korozyon ve kireç ise sudaki ağır metallerin konsantrasyonun artmasına ve böylelikle içme-kullanma suyu kalitesinin bozulmasına neden olurlar. Ayrıca içme-kullanma suyu boru hatlarında biriken kireç, korozyon ve diğer kirlilikler boru çapının daralmasına ve borularda delinmelere neden olarak ișletmelerin enerji maliyetlerini artırmaktadır.

İçme - kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun șekilde üretilmektedir.

DERTIV- OX KLOR DİOKSİT:

DERTIV OX-20 ve DERTIV-8 kimyasallarının “DEREN KLORDIOKSIT JENERATÖRÜ” ile karıșımının sağlanmasıyla sistemde anında klor dioksit üretimi. İçme ve kullanma suyunda FDA onaylı etkin biyofilm kontrolü, bakteri ve özellikle Legionella spp. kontrolü için önerilir. 

DEREN FİLM serisi:

İçme - kullanma suyu boru hatlarında film tabakası olușturarak boru çeperlerinde kıșır korozyon artıklarının birikmesini engelleyici, dezenfekte edici kimyasal. FDA normlarına uygundur.

Yüzme havuzu sanitasyonu için uygulanması gereken programlar:Yüzme Havuzu Hijyen

• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

Spa havuzu hijyen kontrolünde uygulanması gereken programlar:

• Legionella risk kontrolü
• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

Deren Kimya laboratuvarlarında yapılan havuz testleri:

• Toplam canlı bakteri sayımı
• Toplam koliform
• Escheria koli
• Pseudomonas aeurigonasa

Avrupa'da ve Amerika'da Legionella kontrolü için yapılan düzenlemeler:

Mikrobioloji LaboratuvarıSu sistemlerinde yerleşen hastalık yapıcı bakterilerin en bilineni ve bugüne kadar yaşanan salgınların nedeni Legionella pneumophila bakterisinin sebep olduğu hastalıktır.

Amerika Birleşik Devletleri ve tüm Avrupa ülkeleri, ülkelerinde yaşanan salgınları derinlemesine incelemiş, nedenlerini ve önleyici müdahaleleri ortaya koymuş ve Legionella kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler yapmışlardır.

Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerleyen Türkiye de, Legionella kontrolü bakımından Avrupa ülkelerinin mercek altına aldığı bir ülkedir.

Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Sürveyansı Avrupa Komisyonu (EWGLINET)’nun işbirlikçi ülkesi olan Türkiye, Sağlık Bakanlığı kanalıyla Lejyoner Hastalığı Kontrol genelgesi yayımlamıştır.

Böylece, artık ülkemizde de bina su sistemlerindeki su hijyeninin önemi konusunda hükümet ve kamu düzeyinde bilincin yaygınlaştığı görülmektedir.

Su Hijyeni Kimyasalları Ürün Grubu

LEGIONECID    Endüstriyel su hijyeni, soğutma sisteminin tipine göre seçilen kireç-korozyon inhibitörü, dispersantın yanında LEGIONECID kimyasalımız ile yapılır.

DETERMAL-J    Jeotermal kuyularda yüksek ısı ve yüksek kireç oranından kaynaklanan kışır-kireç oluşumunu engelleyici özel inhibitör. Kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır sekuestranı

DERFLOK    Askıdaki parçacıkları yumaklaştırıp çöktürücü

DEROXIGENT    Acil ve şok dezenfektan

DERCLOR  %56    %56 aktif klor içeren havuz dezenfektanı

DERCLOR %90    %90 aktif klor içeren havuz dezenfektanı

DERPLUS pH    İdeal pH aralığında olmayan sular için pH yükseltici

DERMINUS pH    İdeal pH aralığında olmayan sular için pH düşürücü

DERALGASİT    Havuz yüzeylerinde yosunlaşmayı önleyici kimyasal

DERFLOK    Askıdaki parçacıkları yumaklaştırıp çöktürücü

DERSHINE    Suya donuk renk veren ve kışır-kireç yapan iyonları tutucu özel karışım

DERCLEANER-P    Havuz yüzeylerinde ve ekipmanlarda biriken kireç ve kirlilik temizleyici

DEROXIGENT-LQ    Beyaz renkli monopersülfat tablet

DEROXIGENT-TB    %90 aktif klor içeren dezenfektan granül

DEROXIGENT-GR    Beyaz renkli granül monopersülfat

DERWIN    Kış bakımı esnasında havuzda yosunlaşmayı önler

Kazan Suyu Şartlandırma

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, merkezi bir noktada, çok yüksek maliyetlerle suya yüklenen ısının, bir başka noktaya mümkün olan en yüksek verimle transferi hedeflenmektedir. Bu maksatla ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.  

   Non-stop çalışmak üzere dizayn edilen ısı transfer sistemleri, işletmelerin kalbi durumundadır. Bu nedenle ısı transfer sistemlerinin, beklenmedik bir duruşa gösterebileceği tolerans yoktur. İşleyişi elektronik ve mekanik açıdan hatasız olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

   Kazan suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır. 

   Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı kazan suyu şartlandırma programı ile, sistemin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır. 

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERAMİNE serisi:Deramin Serisi

 • Deren Kimya'nın yeni nesil su şartlandırma kimyasalları serisi.
 • Film yapıcı Polyamin teknolojisi ile üretilmiştir.
 • Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu koruyucu film tabakası ile su ile metalin temasını keserek korozyon oluşumunu engeller.
 • Yüksek basınçlı buhar kazanlarında korozyon önleyici olarak kullanılan tipleri mevcuttur.
 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önleyen ayrı bir serisi vardır.

DEROX serisi:

 • Buhar kazanları ve bağlı devrelerinde korozyon önleyici olarak kullanılırlar
 • Oksijenin neden olduğu pitting korozyonunu önleyen farklı tiplerde oksijen tutucular içerir
 • İçerdiği nötralize aminler vasıtasıyla, kondens hatlarında CO'in neden olduğu karbonik asit korozyonunu engeller. Buhar ve kondens hatlarını korozyona karşı korur.

DERKOMPLEKS serisi:Buhar Kazanı Su Şartlandırma

 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önler.

 • Gıda üretim tesislerinde kullanıma uygun, FDA uyumlu tümü organik bileşimli kireç-korozyon inhibitörleri

DERODİSP serisi:

 • İçerdiği kuvvetli dispersantlar ile buhar kazanlarında çamur ve birikinti oluşumunu önler.
 • Kazan suyu içerisinde bulunan safsızlıkların çökmesini önler, yapılan blöflerle atılmasını kolaylaştırır. 

DESCALE serisi:

 • Buhar kazanı ısı transfer yüzeylerinde oluşmuş kireç tabakasının yapısını bozarak çözülmesini sağlar.

 

Soğutma Suyu Şartlandırma, Cooling Water Treatment

   İşletmelerin farklı noktalarında bulunan makine ve ekipmanlar, işlevleri gereği ısınmakta, ısındıkça da verimleri düşmekte ve hatta ısıl artış nedeniyle işlevlerini yerine getiremez hale gelmektedir. Ve yahut işletmelerde ve binalarda bulunan belirli alanların soğutulması gerekmektedir. 

   Yine suyun ısıyı taşıma özelliğinden faydalanılan soğutma sistemlerinde, merkezi bir noktada soğutulan suyun, işletmenin farklı noktalarında ki makine ve ekipmanlarda, ısıyı düşürmesi ve sürekli çevrimle sistemlerin belirlenen sıcaklık seviyelerinin altında çalışması hedeflenmektedir. 

   Bu nedenle ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.  

 Soğutma suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde soğutma işleminin gerçekleştirdiği ısı değiştiricilerde, kireç tabakası meydana getirmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında atmosfere açık ortamlarda yoğun olarak hava ve güneş ışığına maruz kalan suda çoğalma imkanı bulan yosun, mantar gibi biolojik oluşumlar, sistemde birikmelere ve tıkanmalara neden olabilmektedir.  Yine suyun içerisinde bulunan oksijenin sistem metalleriyle reaksiyona girerek neden olduğu korozyonun yanında, suyun elektron geçişine imkan vermesi nedeniyle, sistem metalleri arasında pil korozyonu oluşmakta ve sistem ekipmanlarında yıpranmaya bağlı arızalar meydana gelmektedir. 

  Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı su şartlandırma programı ile, soğutma suyu sistemlerinin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme, korozyon ve biolojik kirlilik riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERSO serisi:Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DEROPT serisi:

Kapalı devre ve chiller soğutma sistemleri için özel bileşimli kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DERODİSP serisi:

Su soğutma kulelerinde kireç, çamur ve birikinti temizleyici

DERBIODISP serisi:

Soğutma sistemlerinde biyolojik birikimler için temizleyici

DEROCID serisi:

Açık ve yarı açık soğutma kulesi sularında bakteri ve yosun önleyici biyositler

LEGIONECID:

Endüstriyel soğutma sistemleri, klima santralleri, evaporatif kondenserlerde Legionella Risk Kontrolü Programı için kullanılan özel biyosit 

Reverse Osmos Membran Kimyasalları

   Suyun endüstriyel amaçlı kullanımını gerektiren uygulamalarda teorik olarak, saf suya en yakın olan su en kaliteli sudur. Suyun içerisinde bulunan çözünmüş katı maddeler ve kirlilikler suyun kalitesini düşürmektedir. Dolaysıyla endüstriyel uygulamalarda kullanılması öngörülen yüksek kalitedeki suyu üretmekte kullanılan en yaygın ve işletme maliyeti açısından en verimli olan su hazırlama sistemleri Reverse Osmos Sistemleridir. 

   Su, yüksek basınç altında membran adı verilen özel filtrelerden geçirilirken içerdiği safsızlıklardan ayrıştırılması amaçlanır. Membranlardan geçirilen suyun en genel orantıyla %75’i saf suya yakın bir kalitede (50 ms altı) ürün olarak elde edilirken, %25’ide konsantre atık olarak çıkmaktadır.

   Membran filtrelerinin gerçekleştirdiği süzme işlemine bağlı olarak, zaman içerisinde kirlenme ve tıkanma durumu söz konusudur. Membranların yüksek verimle ve uzun ömürlü olarak çalışabilmeleri için koruyucu kimyasal olarak antiscalant uygulamaları yapılmaktadır.   

   Membran koruma uygulamalarında uzman olan Deren Kimya; kendi geliştirdiği Membran Master Programıyla, membran ve su özelliklerine göre belirlenen antiskalant uygulamalarıyla Reverse Osmos sistemlerinin en yüksek verimle işletilmesini sağlamaktadır. Ters ozmoz cihazlarından elde edilen suyun maliyetinin birim fiyatı, bu membran yazılımı sayesinde düşük tutulabilmektedir.

   Deren Kimya’nın NSF sertifikalı olarak ürettiği antiskalant serisi, Türkiye’nin en büyük Reverse Osmos tesislerinde uzun yıllardır güvenle kullanılmakta olup, membran üreticileri tarafından ilk sırada tavsiye edilmektedir.

REVERSE OSMOS MEMBRAN KORUMA KİMYASALLARI

DERSCALANT serisi:Derscalant 30 Reverse Osmos Antiskalantı

 • Reverse Osmos Membranlarının tıkanmasını ve sağırlaşmasını önleyen antiskalant olarak tanımlanan özel kimyasallardır.
 • NSF sertifikalı olan tipleri mevcuttur.
 • Deren Kimya Membran Master Programı ile hesaplalan parametrelere göre kullanılır.
 • Türkiye'nin en büyük 5 Reverse Osmos tesisi Derscalant kullanmaktadır.

DERCLEAR serisi:

 • Membranlara zarar vermeden temzileyen özel temizleyici kimyasallardır.

DERALGASİT serisi:

 • Membranlarda oluşması muhtemel biolojik oluşumların önüne geçerek, membranları korur, çalışma ömürlerini uzatır.

Deren Kimya Antiskalant Uygulamaları

Sayfalar

DEREN CHEMICALS - Water Management RSS beslemesine abone olun.