• Deren Chemicals - Water Management
  Water Management
 • Deren Kimya'nın İhracat yaptığı ve Lojistik hizmet sağladığı ülkeler
  Import & Export
 • Hizmet verdiğimiz sektörler
 • TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 6. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 • Deren Kimya Soğutma Suyu Şartlandırma Programı

Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, su şartlandırma programı uygularken, sistem parametrelerini kontrol limitleri dahilinde tutmak gerekir. Bu amaçla otomatik kimyasal dozlama sistemleri ve veri kontrollü ya da otomatik blöf sistemleri kullanılır. 

Su şartlandırma programı uygulamalarında uzman kuruluş olan Deren Kimya, ısı transfer sistemlerinin, kontrol limitlerinde stabil tutulabilmesi için gereken otomasyon sistemleri konusunda, müşterilerine proje ve mühendislik hizmeti vermektedir. Kendi deneyimli personeli ile dizayn ve montajını yaptığı kimyasal dozlama ve otomatik blöf sistemlerinin garanti, bakım ve servis hizmetlerini sağlamaktadır. 

Deren Kimya tarafından dizayn ve montajı yapılan dozaj ve otomasyon sistemleri:

 • Otomatik kimyasal dozlama sistemleri
 • pH kontrollü asit - kostik dozlama sistemleri
 • ORP kontrollü klor dozlama sistemi
 • Klordioksit jeneratörü
 • İletkenlik kontrollü otomatik blöf sistemleri
 • Zaman ayarlı otomatik blöf sistemleri

سیستم‌های آماده‌سازی آب

Ham suyun, gerek içme ve kullanma suyu olarak hazırlanmasında, gerekse suyun endüstriyel amaçlı kullanılması düşünülen proseslerde, istenen kaliteye getirilmesi konusunda su hazırlama sistemlerine gerek duyulur.

Su yönetiminde uzman kuruluş olan Deren Kimya, işletmelerin ihtiyacı olan proses suyunu hazırlama sistemlerinin kurulumu konusunda, müşterilerine proje ve mühendislik hizmeti vermektedir. Kendi deneyimli personeli ile dizayn ve montajını yaptığı su yumuşatma ve reverse osmos sistemlerinin garanti, bakım ve servis hizmetlerini sağlamaktadır. 

Deren Kimya tarafından dizayn ve montajı yapılan su hazırlama sistemleri:

 • Su Yumuşatma Sistemleri: Otomatik, tandem, tekli, volümetrik, zaman ayarlı olam üzere işletme özelliklerine göre dizayn edilmektedirler.
 • Reverse Osmos Sistemleri: Saf su kalitesinde su elde etmek için kullanılan ters ozmoz prensibi ile çalışan özel su hazırlama sistemleridir.
 • Fiziki filtreler: Suyun içerisinde bulunan safsızlıkların giderilmesini sağlayan ön arıtım sistemleridir.
 • Aktif karbon filtreleri: Özellikle içme suyu sistemlerinde renk ve koku giderici olarak kullanılan arıtma sistemleridir.

 

 

30 yılı aşkın süredir kimya sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Deren Kimya; sektörün ihtiyacı olan tüm ham madde ve yarı mamüllerin, temin ve tedariği konusunda uzmanlaşmıştır. İşletmelerin ihtiyacı olan yarı mamül ve kimyasal ham maddelerin, istenen kalite ve beklentileri karşılayacak fiyatlarla temin ve tedariği konusunda müşterileri için çözümler sunmaktadır. Temel kimyasal fiyatı, teknik özellikleri, satınalma ve lojistik imkanları ile gerekli tüm bilgiler Deren Kimya'dan temin edilebilir.

Deren Kimya'nın temin ve tedarik ettiği kimyasal ürünler ve ham maddeler:

 • PAC (poly alüminyum klorür)
 • Hidroklorik asit
 • Sülfürik asit
 • Sodyum hidroksit (kostik)
 • Klor
 • Sodyum hipoklorit
 • Tablet tuz
 • Hidrojen peroksit
 • Amonyak
 • Demirüç klorür
 • Bakır sülfat

Gemi ve Marin Kimyasalları

   Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemlerinde bir problem yașanmaması gerekir. Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek, içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur. Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir.

   Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemlerinde bir problem yaşanmaması gerekir.

   Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu tuzluluk oranı yüksek içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur. Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir.

   Deren Kimya kendi laboratuvarlarında gemi sistemlerinin komple bakımı için özel kimyasallar geliştirmektedir. Yakıt katkıları, hava kuleleri, elektrik motor temizleyicileri, biyolojik temizleyiciler, kazan suyu ve evaporatör kimyasalları, yosun önleyiciler, tank, karbon, asit çimento temizleyicileri, soğutma suyu ve deniz suyu kimyasalları gerek duyulan alanlarda kullanılan dünya standartlarında ürünlerdir. Gemi makineleri bakım kimyasallarının fiyatı, teknik özellikleri, satınalma ve lojistik imkanları ile gerekli tüm bilgiler Deren Kimya'dan temin edilebilir.

   Desalinasyon, Reverse Osmosis ve su yumuşatma üniteleri için Deren Kimya özel olarak üretim yapar ve burada oluşacak problemlerin giderilmesinde gereken programları uygular.

Deren Kimya kimlere hizmet verir?

 • Denizcilik acenteleri
 • Askeri ve özel tersaneler
 • Donanma üsleri
 • Ülkemizden transit geçen ve limanlarımızda demirleyen yabancı bandıralı gemiler

 Gemilerde kimyasallarla çözülmesi gereken problemler

Yosunlaşma:

Deniz suyunun neden olduğu yosunlaşma özel marine biositleri ile giderilmektedir.

Yakıt kaynaklı sorunlar:

Gemi makinelerinde ve sistemlerinde fuel oil ve dizel yakıtlarının yarattığı sorunlardır, özel kimyasallarla giderilir.

Gemilerin atık deşarjı:

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve mevzuatların öngördüğü deniz suyu ve taşımacılığı kriterlerinin sağlanması için gemilerin atık deşarjının düzenlenmeleri gerekmektedir. Deren Kimya'nın sintine temizleyici ve deniz yüzeyine saçılan yaş boyar maddeleri temizleyen gemi kimyasalları bu amaca hizmet etmektedir.

Gemilerin metal ve boyalı yüz bakımı:

Deniz suyu korozif ve deposiz yaratıcı karakteristiktedir. Uzun süre deniz suyu ile temas eden gemi yüzeylerinin bakımının yapılması gerekir. Tersane havuzlarında bakıma alınan gemilerin ya da seyir halindeki gemilerin metal ve boyalı yüzey bakımları için Deren Kimya'nın ürettiği gemi kimyasalları bulunmaktadır. Pas giderici kimyasallar ve boya üzerine sürülen kaplama koruyucu kimyasallarda Deren Kimya’nın ürün yelpazesinde yer almaktadır.

En fazla kullanılan gemi kimyasalları

• Karbon temizleyicileri 

• Hava soğutucu temizleyicileri

• Elektrik motorlari temizleyicileri

• Yağ ve gres temizleyicileri

• Tank temizleyicileri

• Sintine temizleyicileri 

OIL GREASE REMOVER.............Tank Temizleyici

DEGREASER..............................Tank Temizleyici

TANK CLEANER..........................Tank Temizleyici

TC PLUS.....................................Tank Temizleyici

ECLEAN......................................Tank Temizleyici

O.S.D..........................................Tank Temizleyici

O.S.E.........................................Tank Temizleyici

DERALKALIN SAFETY................Tank Temizleyici

DERALKALIN 1940.....................Tank Temizleyici

DERCLEAN BREAK....................Makina Dairesi Temizleyici

ECLEAN.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG........................Makina Dairesi Temizleyici

ACC-9........................................Makina Dairesi Temizleyici

CARBON REMOVER..................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS 1100S............................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS POWDER......................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS 1100.............................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER HD................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER.....................Makina Dairesi Temizleyici

EMC-S.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG......................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER HD................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER......................Makina Dairesi Temizleyici

EMC-S.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG......................Güverte Temizleyici

RUST REMOVER HD................Güverte Temizleyici

RUST REMOVER......................Güverte Temizleyici

DUNIWASH..............................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

FILTER CLEANER....................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

CEMENT REMOVER................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

HAND CLEANER......................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

DERMAZYME BLQ...................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

DERMAZYME F TOZ................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

Atık su arıtma tesisi

Artıma tesislerinin ihtiyacı olan polielektrolit ve arıtmalarda kullanılan çöktürücü, yüzdürücü gibi yardımcı kimyasal ham maddelerin, istenen kalite ve beklentileri karşılayacak fiyatlarla temin ve tedariği konusunda müşterileri için çözümler sunmaktadır. Anyonik ve katyonik polielektrolit fiyatı, teknik özellikleri, satınalma ve lojistik imkanları ile gerekli tüm bilgiler Deren Kimya'dan temin edilebilir.

Atık Su Arıtma Kimyasalları

• PAC-108: Atık su arıtma tesislerinde çöktürücü (Poly alüminyum klorür)

• DERFOAM-WW: Atık su arıtma tesislerinde köpük olușumu önleyici

• DERSOL: Sintine arıtma tesislerinde separatör ve filtrelerdeki yağ temizleyici

• POLYD-A : Anyonik polielektrolit

• POLYD-C : Katyonik polielektrolit

• EGEZYM-ST: Fosseptik tankları ve çukurları için geliștirilmiș koku ve yağ giderici 

 

Atık su arıtma tesislerinde kullanılan yardımcı kimyasallar

 • Bakır sülfat
 • Demirüç klorür
 • Alüminyum klorür
 • Alüminyum sülfat
 • Kireç 

Ингибиторы геотермальной накипи

   Jeotermal tesislerde kabuklașma, jeotermal akıșkanın geçtiği kuyu boru hattı ve ısı eșanjörleri  akıșkanın içerisindeki kireç tuzlarının çökelerek kireç tabakası olușturmasıdır. En çok bilinen kabuklașma türleri kalsiyum karbonat, silika, sülfür ve sülfit minerallerinin çökelmesidir. Kabuklașma üretimin azalmasına neden olur. Oluștuğu yerlerdeki mekanik tesisatın çalıșmasını engellerler. Isı transferini olumsuz etkiler ve bütün bunların sonunda daha az enerji ve su üretilmesine neden olur. Uygun önlem alınmazsa üretim ve geri basım kuyularının tıkanarak kaybedilmesine neden olur. Verimsiz çalıșmanın yanı sıra, doğuracağı ilave masraflarla projeye ekonomik yükler getirir. Bu nedenle kabuklașma, jeotermal kaynak değerlendirme ve finansal risk analizinde ihmal edilmemesi gereken bir faktördür. Kabuklașmayı önlemek için kimyasal ürün uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

   Ayrıca; solar enerji sistemleri için su șartlandırma kimyasalları, merkezi ısıtma sistemi için kapalı devre kireç-korozyon önleyiciler ve eșanjör temizlik kimyasalları ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

   Deren Kimya Jeotermal İnhibitör Serisi kuyu karakterine bağlı olarak değișen, farklı tip kabuklașma sorunlarıyla mücadele etmede etkin ürün yelpazesine sahiptir.

Jeotermal Kireç Önleyici Șartlandırma Kimyasalları

 
DETERMAL serisi:

Jeotermal tesislerinde kabuklașmayı önleyici kimyasallar. Sistemin yapısına ve kabuklașma tipine göre özel formüle edilmiș jeotermal tesis kimyasalları.

DERCLEAR serisi:

Jeotermal tesislerde kıșır temizleyici

DERİZ SOL serisi:

Isı transfer akıșkanı sistemlerinde donmayı önleyici, kıșır-kireç ve korozyon inhibitörleri. Solar enerji sistemleri için özel olarak geliștirilmiștir 

Kireçli Kazan

   Yeni devreye alınan ısıtma ve soğutma suyu sistemlerinde, sistem devreye alınmadan önce nötralizasyon, pasifizasyon ve kimyasal temizlik işlemi yapılır. Bu temizlik işlemine literatürde flushing uygulamaları denilmektedir.

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, suyun içersinde bulunan kireç tuzları; kazanların ısı transfer yüzeyleri başta olmak üzere, boiler, serpantin, eşanjör gibi ısı değiştiricilerde, kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirerek sistemlerin ısıtma ve soğutma verimini düşürmektedir. Bu verim düşmesinin detayları; sarf olan enerji maliyetinin artması, ısıtma ve soğutma sürelerinin uzaması dolayısıyla zaman kaybı ve de özellikle soğutma sistemlerinde karşılaşılan, sistem ekipmanlarının istenen seviyede soğutulamamasından kaynaklanan üretimde düşme ve artan makine arızaları olarak belirtilebilir.

   Isı transfer yüzeyleri üzerinde meydana gelmiş olan kireç tabakasının temizliğini mekanik olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle oluşmuş kireç yapısını metal koruyucu inhibitörlü kuvvetli asidik malzemelerle çözme yoluna gidilir. Yanlız bu tür asit temizliği uygulamaları da bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Öncelikle kullanılacak olan temizleyici maddelerin sistem metallerine ve bağlantı elemanlarına zarar vermiyor olması gerekir. Sonrasında kullanılacak malzemeler insan vücudu için tehlikeli seviyede aşındırıcı ve zarar verici olduğundan ancak konusunda uzman olan ve uygulamayı iyi bilen ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir.   

   Endüstriyel temizlik ve flushing uygulamalarında uzmanlaşmış olan Deren Kimya; deneyimli servis mühendisleri ve tam donanımlı uzman kimyasal temizlik ekipleri vasıtasıyla sistem metallerine ve bağlantı elemanlarına zarar vermeden, gereken bütün iş güvenliği tedbirlerini alarak, bu tür temizlik işlemlerini güvenle gerçekleştirmektedir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ve BAKIM KİMYASALLARI

 

DERAS serisi:

Endüstriyel uygulamalarda kışır-kireç taşı temizleyici

DERİCA serisi:

Hassas metal yüzeylerde kireç ve depozit temizleyici

DERAS POWDER serisi:

Kışır ve kazan taşı temizleyicisi

DERALKALİN serisi:

Kimyasal temizlik sonrası nötralizasyon, kazan pasivasyonu ve flushing grubu kimyasallar

DERCLEAN serisi:

Endüstriyel temizlik ve flushing uygulamaları

DERFOS serisi:

Endüstriyel temizlik ve flushing uygulamaları

DERPAS serisi:

Endüstriyel pas temizleyici ve pasivasyon kimyasalları

DERET serisi:

Anyonik ve Katyonik reçine temizleyicisi ve aktivatörleri

Kapalı Devre Soğutma Sistemleri

   Suyun ısıyı taşıma özelliğinden faydalanılan kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde, merkezi bir noktada ısıtılan ya da soğutulan suyun, işletmenin farklı noktalarında ki makine ve ekipmanlarda, ısıyı yükseltmesi ya da düşürmesi sağlanır. Sürekli çevrimle sistemlerin belirlenen sıcaklık seviyelerinde çalışması hedeflenir. Bu nedenle ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.  

   Ayrıca yeni devreye alınan kapalı devre su sistemlerinde nötralizasyon ve pasivasyon amaçlı flushing uygulamaları yapılmaktadır. Özel flushing kimyasalları ile yapılan temizlik işlemleriyle, sistemde bulunan depozit ve kalıntılar temizlenmektedir. Ayrıca uygulanan pasifizasyon işlemi ile metal yüzeyler üzerinde koruyucu manyetit tabakası oluşturularak sistemin korozyona karşı dirençli olması sağlanmaktadır. 

 Kapalı devre suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde ısı transferinin gerçekleştiği ısı değiştiricilerde, kireç tabakası meydana getirmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Yine suyun içerisinde bulunan oksijenin sistem metalleriyle reaksiyona girerek neden olduğu korozyonun yanında, suyun elektron geçişine imkan vermesi nedeniyle, sistem metalleri arasında pil korozyonu oluşmakta ve sistem ekipmanlarında yıpranmaya bağlı arızalar meydana gelmektedir. 

  Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı su şartlandırma programı ile, kapalı devre su sistemlerinin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta flushing uygulamalarıyla sistemin temiz ve korozyona uğramadan devreye alınması sağlaNmakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme, korozyon ve biolojik kirlilik riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

Kapalı Devre Isıtma ve Soğutma Suyu Şartlandırması Ürün Grubu

 

DERAMİNE serisi:Deramin Serisi

 • Deren Kimya'nın yeni nesil kapalı devre su şartlandırma kimyasalları serisi.
 • Film yapıcı Polyamin teknolojisi ile üretilmiştir.
 • Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu koruyucu film tabakası ile su ile metalin temasını keserek korozyon oluşumunu engeller.
 • Kapalı devre su sistemlerinde kireçlenme ve korozyon önleyici olarak kullanılan tipleri mevcuttur.
 • Yeni devreye alınan sistemlerde flushing uygulamaları için kullanılan özel tipleri vardır.

DERSO serisi:

 • Kapalı devre soğutma devrelerinde kireçlenme ve korozyon önleyici kimyasallar

DEROPT serisi:Kapalı Devre Şartlandırma Kimyasalları

 • Kapalı devre ve chiller soğutma sistemleri için özel bileşimli kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DEROCID serisi:

 • Kapalı devre soğutma sularında bakteri ve yosun önleyici biyositler

LEGIONECID:

 • Endüstriyel soğutma sistemleri, klima santralleri, evaporatif kondenserlerde Legionella Risk Kontrolü Programı için kullanılan özel biyosit 

Sayfalar

DEREN CHEMICALS - Water Management RSS beslemesine abone olun.