Su Şartlandırma - Su Yönetimi

DEREN KİMYA SU YÖNETİMİ

   Hayatın kaynağı olarak tabir edilen su; insan fizyolojisinde taşıdığı mutlak gereklilik misyonunun  yanında, uygarlığın da etkin olarak kullandığı dünya kaynaklarının en başında gelmektedir.

  İnsanoğlu uygarlık tarihi boyunca; suyun kaldırma gücü, çözücülük, enerjiyi taşıma, akışkanlık ve enerji üretme potansiyeli gibi özelliklerinden faydalanarak yaşantısını devam ettirmiş ve medeniyetini ilerletmiştir. Suyun özelliklerinin daha iyi öğrenilmesi ve insanın suyu kullanma kabiliyetinin artmasıyla uygarlık doğru orantılı olarak gelişmiştir.

   Günümüzde suyun, insan günlük yaşantısında ve endüstriyel alanda en yüksek verimle kullanılabilmesi odaklı çalışmalar, bir bilim dalı halini almış ve su şartlandırma teknolojisi ortaya çıkmıştır. Endüstrinin en önemli girdilerinin başında gelen enerjinin korunumu ve mümkün olan en yüksek verimle kullanımı, su şartlandırmanın en temel konusunu oluşturmaktadır.

   Suyun akışkanlık ve enerjiyi taşıma özelliklerinin birlikte kullanıldığı endüstriyel uygulamalarda, yüksek sistem kurulum maliyetleri, büyük enerji harcamaları ve tehlikeli boyutlarda kaza riskleri söz konusudur. Böylesine büyük maliyetlerle kurulan sistemlerin, yüksek verimle ve güvenli bir şekilde işletilebilmesi; su yönetimi açısından uzmanlık seviyesinde deneyim, bilgi birikimi, teknolojik altyapı ve yönetim becerisi gerektirmektedir.

   1984’den beri su şartlandırma konusunda çalışmalarını sürdürmekte olan DEREN KİMYA su yönetiminde uzmanlaşmış bir kurumdur. Uzun yıllardır hizmet veren deneyimli mühendis kadrosu ile sektörün en istikrarlı firmasıdır. Teknolojiyi yakından takip ederek geliştirdiği ürünlerle, mühendislik ve servis hizmetlerini birleştirerek, Deren Kimya Su Şartlandırma Programı başlığı altında müşterilerine hizmet sunmaktadır. 

   Gelinen nokta itibarıyla günümüzde halen 4500’den fazla işletme ve kuruluşta Deren Kimya Su Şartlandırma Programı uygulanmaktadır. 

DEREN KİMYA SU ŞARTLANDIRMA PROGRAMI

Deren Kimya Su Şartlandırma Programı

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, merkezi bir noktada, çok yüksek maliyetlerle suya yüklenen ısının, bir başka noktaya mümkün olan en yüksek verimle transferi hedeflenmektedir. Bu maksatla ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır. Non-stop çalışmak üzere dizayn edilen ısı transfer sistemleri, işletmelerin kalbi durumundadır. Bu nedenle ısı transfer sistemlerinin, beklenmedik bir duruşa gösterebileceği tolerans yoktur. İşleyişi elektronik ve mekanik açıdan hatasız olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

   Su şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olur. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır. 

   Su yönetiminde uzmanlaşmış olan Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı Su Şartlandırma Programı ile, sistemin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.
Su Şartlandırma Grubu ürünlerimizi aşağıdaki sayfalarda inceleyebilirsiniz.
 

BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KIŞIR-KOROZYON ÖNLEYİCİLER OXYGEN SCAVANGER / CONDENSATE CONTROL
SOĞUTMA SUYU KATKILARI KAPALI DEVRE SİSTEMLER ( SICAK / SOĞUK ) - KIZGIN SU - SICAK SU KALORİFER SİSTEMLERİ
DERAMİNE SERİSİ - POLYAMINE BAZLI KİMYASALLAR YOSUN-MANTAR VE BAKTERİCİ ÖNLEYİCİ BİOCİDLER
KIŞIR – KİREÇ – PAS TEMİZLEYİCİLER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
ANTİSCALANT / ANTİFOULANT - MEMBRAN CLEANER KÖPÜK KESİCİLER
ATIK SU KİMYASALLARI SU HİJYEN KİMYASALLARI
DERPOOL-HAVUZ KİMYASALLARI DERİZ-DONMA ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU KİMYASALLAR
. .
. .
. .
. .
. .