Notice: Undefined index: label in /home/alkjjdiw8wjwh/public_html/sites/all/modules/flag/flag.rules.inc on line 289

Notice: Undefined index: label in /home/alkjjdiw8wjwh/public_html/profiles/commerce_kickstart/modules/contrib/rules/modules/entity.rules.inc on line 281

Notice: Undefined index: label in /home/alkjjdiw8wjwh/public_html/profiles/commerce_kickstart/modules/contrib/rules/modules/entity.rules.inc on line 281
Laboratuvar Hizmetleri | DEREN CHEMICALS - Water Management

Hata mesajı

  • Notice: EntityDefaultRulesController->eventInfo() (/home/alkjjdiw8wjwh/public_html/profiles/commerce_kickstart/modules/contrib/entity/entity.rules.inc dosyasının 28 satırı) içinde Undefined index: label.
  • Notice: EntityDefaultRulesController->eventInfo() (/home/alkjjdiw8wjwh/public_html/profiles/commerce_kickstart/modules/contrib/entity/entity.rules.inc dosyasının 51 satırı) içinde Undefined index: view modes.

Deren Kimya Laboratuvar HizmetleriDeren Kimya'nın İstanbul Merkez ofisinde bulunan laboratuvar olanaklarına ek olarak metal analizleri, özel su organik/inorganik birikinti, bakteri v.b testler için TÜBİTAK Laboratuvarlarını kullanabilme olanakları Deren Kimya müşterisi olan işletmeler içinde sağlanır. Deren Kimya Laboratuvarlarında detaylı su analizleri, mikrobiyolojik analizler ve depozit analizleri yapılmaktadır.

Mobil Su Analiz Laboratuvarları:

Tüm iyileştirme programlarını performansı için örneklerin uygun yerlerden ve uygun koşullarda alınmasına ek olarak yerinde ve zaman geçirmeden bakılması ve analiz sonuçlarına göre anında müdahale edilmesi kaçınılmaz bir gereklilikltir. Deren Kimya Mobil Su Analiz Laboratuvarları, kazan ve soğutma suyu iyileştirme programlarına bu anlamda hizmet vermektedir.

Deren Kimya bünyesinde kurulu kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında otel, plaza, hastane ve endüstriyel tesislerin kazan ve soğutma sularından uygun steril numune kaplarına alınan örneklerden suların fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaparak raporlar hazırlar.

Ayrıca Deren Kimya sahip olduğu mobil analiz laboratuvarları sayesinde Türkiye'nin her bölgesinde yerinde analiz hizmeti vermektedir.

Gerçekleştirilen Analizler:

Deren Kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizler yaş kimya analizleri ve enstrumantal analizler olarak iki bölümde yapılır.

Su Analizleri: içme-kullanma suyu, ısıtma ve soğutma sistemleri, spa, kaplıca ve yüzme havuzu sularında yapılan analizlerdir.

Kimyasal Analizler: pH, toplam sertlik, toplam alkalinite, İletkenlik- TDS, anyon ve katyon tespiti, AKM, ağır metal tayini için yapılan analizlerdir.

Mikrobiyolojik Analizler: Legionella pneumophila, toplam aerobik heterotrofik bakteri sayımı, Toplam Koliform, Escherichia coli, Enterekok ve Pseudomonas aeruginosa analizleridir.

Deren Kimya Laboratuvarlarında atık su analizleri yanısıra şartlandırma tipine göre aktif madde ve halojen tespitleri yapılabilmektedir.

Deren Kimya Mikrobioloji Laboratuarı:

Biyogüvenlik 2 tipinde su patojenleri ölçüm laboratuvarı olarak tam donanımlı ve uzman mikrobiyologlar sorumluluğunda işletilen bir laboratuvardır.
Evsel ve endüstriyel su sistemlerindeki bakterilerin tespiti dünyaca kabul görmüş standart metotlar ile yapılmaktadır. "TS EN ISO/ IEC 17025" standardında uygun olarak kurulmuş ve yürütülmektedir.

Laboratuvarlarda Verilen Hizmetler
• Çevresel ve tüm su numunelerinde Legionella pneumophila sayımı ve saptanması 
• Toplam koliform sayımı
• Enterekok tespiti
• Toplam aerobik heterotrofik bakteri sayımı
E. coli tespiti
Pseudomonas aeruginosa sayımı

*Kozmetik Analizler (GMP 'ye göre)

Deren Kimya tarafından test sonuçlarına göre düzeltici - iyileştirici faaliyetler ve kontrol programlarını da içeren laboratuvar raporu gizlilik beyanımıza uygun olarak hazırlanır ve talimatlarımızda belirtilen süreye göre saklanır.

Standartlar:

Buhar kazanları ve soğutma kuleleri su limitleri için ASME standartları kullanılmaktadır.

Metot ve gereklilikler:

• Analiz Metodu: TS ISO 11731:Ocak 2018-Su Kalitesi ve Legionella Sayımı