Kazan Suyu Şartlandırma

Kazan Suyu Şartlandırma

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, merkezi bir noktada, çok yüksek maliyetlerle suya yüklenen ısının, bir başka noktaya mümkün olan en yüksek verimle transferi hedeflenmektedir. Bu maksatla ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.  

   Non-stop çalışmak üzere dizayn edilen ısı transfer sistemleri, işletmelerin kalbi durumundadır. Bu nedenle ısı transfer sistemlerinin, beklenmedik bir duruşa gösterebileceği tolerans yoktur. İşleyişi elektronik ve mekanik açıdan hatasız olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

   Kazan suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır. 

   Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı kazan suyu şartlandırma programı ile, sistemin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır. 

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERAMİNE serisi:Deramin Serisi

 • Deren Kimya'nın yeni nesil su şartlandırma kimyasalları serisi.
 • Film yapıcı Polyamin teknolojisi ile üretilmiştir.
 • Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu koruyucu film tabakası ile su ile metalin temasını keserek korozyon oluşumunu engeller.
 • Yüksek basınçlı buhar kazanlarında korozyon önleyici olarak kullanılan tipleri mevcuttur.
 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önleyen ayrı bir serisi vardır.

DEROX serisi:

 • Buhar kazanları ve bağlı devrelerinde korozyon önleyici olarak kullanılırlar
 • Oksijenin neden olduğu pitting korozyonunu önleyen farklı tiplerde oksijen tutucular içerir
 • İçerdiği nötralize aminler vasıtasıyla, kondens hatlarında CO'in neden olduğu karbonik asit korozyonunu engeller. Buhar ve kondens hatlarını korozyona karşı korur.

DERKOMPLEKS serisi:Buhar Kazanı Su Şartlandırma

 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önler.

 • Gıda üretim tesislerinde kullanıma uygun, FDA uyumlu tümü organik bileşimli kireç-korozyon inhibitörleri

DERODİSP serisi:

 • İçerdiği kuvvetli dispersantlar ile buhar kazanlarında çamur ve birikinti oluşumunu önler.
 • Kazan suyu içerisinde bulunan safsızlıkların çökmesini önler, yapılan blöflerle atılmasını kolaylaştırır. 

DESCALE serisi:

 • Buhar kazanı ısı transfer yüzeylerinde oluşmuş kireç tabakasının yapısını bozarak çözülmesini sağlar.