Kalite ve Çevre Politikası

KALİTE POLİTİKASI

 • Mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösteren Deren Kimya; uluslararası standartlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmektedir.
 • Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli iş gücü, teknolojik alt yapımız ve ham madde gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.
 • Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek yasal şartlar doğrultusunda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetini arttırmak politikamızdır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

 • Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardın gerekliliklerini yerine getirerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan deney hizmeti vermektedir.
 • Politikamız; laboratuvar deney hizmetlerini, iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak güncel standart metotların kullanımı ile zamanında doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.
 • Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizin bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamaktır.
 • Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.
 • Sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI 

 • Deren Kimyada ürünlerimizin çevreye etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme, izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, sürekliliğin sağlanmasını kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Bu kapsamda firmamız ve Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.
 • Bu amaçla; Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,
 • Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirecek,
 • Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlayacak,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutacak,
 • Çevreye bırakılan atıklarının etiksini azaltacak, geri dönüşüm imkanlarını araştırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandıracaktır.