Deren Kimya ağ günlüğü

Buhar kazan sistemleri endüstride suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Bu sistemlerde suyun depozit oluşturucu yapısı ve korozif olması istenmeyen durumlardır. Bu durumların ortadan kaldırılması için kazan besi suyunda şartlandırma kimyasalları kullanılmaktadır. Suyun yapısında ihtiva  ettiği kalsiyum magnezyum silis ve sülfat gibi bileşikler suda bulunan karbonat ve bikarbonatlar molekülleri ile  bağ oluşturarak depozit oluşturmaktadır.

İçme kullanma ve endüstriyel sularda suyun enerji verimliliğinin artması, çevresel zararlar oluşturmaması ve insan sağlığını korumak amacı ile suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi işleminin sağlanmasında kullanılan kimyasal içerikli ürünler, su şartlandırma kimyasallarıdır. Bu bağlamda kullanılan ürünler endüstride sistem içerisinde depozit, korozyon ve mikrobiyolojik kirliliklerin oluşmasını engellemek amacı ile kullanılan ürünlerdir.

Dünya üzerinde en büyük kaynaklardan biri olan suyun kullanılacağı alan itibariyle insan vücudunda, mekanik sistemlerde ve atık su sistemlerinde istenen parametrelere uygunluğunu tespit etme, suyun çevreye zarar vermeden enerji verimliliğinin maksimum seviyeye çıkarmak için fiziksel ve kimyasal  şartlandırma yöntemlerini kullanarak suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi ve kullanım şartlarının belirlenmesinde, kullanıcıya doğru kullanım şartlarının sağlanmasında, danışmanlık ve operasyon yeteneğiyle işletmelere kar sağlatmayı su şartlandırma firmaları kendine görev

Su insan yaşamını etkileyen en büyük faktörlerden biridir.

Endüstriyel su ıslahı işlemlerine su şartlandırma diyoruz.

Her türlü canlı organizmanın başta gelen ihtiyaçlarından biri su iken yine insan yaşamını etkileyen faktörlerden biri olan endüstrinin de en önemli kaynaklarından biridir.

RSS - Deren Kimya ağ günlüğü beslemesine abone olun.