Gemi ve Marin Kimyasalları
Marin Chemicals

   Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemlerinde bir problem yașanmaması gerekir. Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek, içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur. Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir.

   Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemlerinde bir problem yaşanmaması gerekir.

   Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu tuzluluk oranı yüksek içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur. Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir.

   Deren Kimya kendi laboratuvarlarında gemi sistemlerinin komple bakımı için özel kimyasallar geliştirmektedir. Yakıt katkıları, hava kuleleri, elektrik motor temizleyicileri, biyolojik temizleyiciler, kazan suyu ve evaporatör kimyasalları, yosun önleyiciler, tank, karbon, asit çimento temizleyicileri, soğutma suyu ve deniz suyu kimyasalları gerek duyulan alanlarda kullanılan dünya standartlarında ürünlerdir. Gemi makineleri bakım kimyasallarının fiyatı, teknik özellikleri, satınalma ve lojistik imkanları ile gerekli tüm bilgiler Deren Kimya'dan temin edilebilir.

   Desalinasyon, Reverse Osmosis ve su yumuşatma üniteleri için Deren Kimya özel olarak üretim yapar ve burada oluşacak problemlerin giderilmesinde gereken programları uygular.

Deren Kimya kimlere hizmet verir?

  • Denizcilik acenteleri
  • Askeri ve özel tersaneler
  • Donanma üsleri
  • Ülkemizden transit geçen ve limanlarımızda demirleyen yabancı bandıralı gemiler

 Gemilerde kimyasallarla çözülmesi gereken problemler

Yosunlaşma:

Deniz suyunun neden olduğu yosunlaşma özel marine biositleri ile giderilmektedir.

Yakıt kaynaklı sorunlar:

Gemi makinelerinde ve sistemlerinde fuel oil ve dizel yakıtlarının yarattığı sorunlardır, özel kimyasallarla giderilir.

Gemilerin atık deşarjı:

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve mevzuatların öngördüğü deniz suyu ve taşımacılığı kriterlerinin sağlanması için gemilerin atık deşarjının düzenlenmeleri gerekmektedir. Deren Kimya'nın sintine temizleyici ve deniz yüzeyine saçılan yaş boyar maddeleri temizleyen gemi kimyasalları bu amaca hizmet etmektedir.

Gemilerin metal ve boyalı yüz bakımı:

Deniz suyu korozif ve deposiz yaratıcı karakteristiktedir. Uzun süre deniz suyu ile temas eden gemi yüzeylerinin bakımının yapılması gerekir. Tersane havuzlarında bakıma alınan gemilerin ya da seyir halindeki gemilerin metal ve boyalı yüzey bakımları için Deren Kimya'nın ürettiği gemi kimyasalları bulunmaktadır. Pas giderici kimyasallar ve boya üzerine sürülen kaplama koruyucu kimyasallarda Deren Kimya’nın ürün yelpazesinde yer almaktadır.

En fazla kullanılan gemi kimyasalları

• Karbon temizleyicileri 

• Hava soğutucu temizleyicileri

• Elektrik motorlari temizleyicileri

• Yağ ve gres temizleyicileri

• Tank temizleyicileri

• Sintine temizleyicileri 

OIL GREASE REMOVER.............Tank Temizleyici

DEGREASER..............................Tank Temizleyici

TANK CLEANER..........................Tank Temizleyici

TC PLUS.....................................Tank Temizleyici

ECLEAN......................................Tank Temizleyici

O.S.D..........................................Tank Temizleyici

O.S.E.........................................Tank Temizleyici

DERALKALIN SAFETY................Tank Temizleyici

DERALKALIN 1940.....................Tank Temizleyici

DERCLEAN BREAK....................Makina Dairesi Temizleyici

ECLEAN.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG........................Makina Dairesi Temizleyici

ACC-9........................................Makina Dairesi Temizleyici

CARBON REMOVER..................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS 1100S............................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS POWDER......................Makina Dairesi Temizleyici

DERAS 1100.............................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER HD................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER.....................Makina Dairesi Temizleyici

EMC-S.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG......................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER HD................Makina Dairesi Temizleyici

RUST REMOVER......................Makina Dairesi Temizleyici

EMC-S.....................................Makina Dairesi Temizleyici

DECLEAN BDEG......................Güverte Temizleyici

RUST REMOVER HD................Güverte Temizleyici

RUST REMOVER......................Güverte Temizleyici

DUNIWASH..............................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

FILTER CLEANER....................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

CEMENT REMOVER................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

HAND CLEANER......................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

DERMAZYME BLQ...................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)

DERMAZYME F TOZ................Genel Amaçlı Temizleyiciler (Accomodation)