Su Şartlandırma Kimyasalları Ne İşe Yarar?

İçme kullanma ve endüstriyel sularda suyun enerji verimliliğinin artması, çevresel zararlar oluşturmaması ve insan sağlığını korumak amacı ile suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi işleminin sağlanmasında kullanılan kimyasal içerikli ürünler, su şartlandırma kimyasallarıdır. Bu bağlamda kullanılan ürünler endüstride sistem içerisinde depozit, korozyon ve mikrobiyolojik kirliliklerin oluşmasını engellemek amacı ile kullanılan ürünlerdir. Korozyonu engelleyerek malzeme ömrünü uzatma, depozit oluşumunu engelleyerek enerji verimliliği sağlama ve biyolojik kirliliklerin oluşmasını engelleyerek  insan sağlığına zarar oluşturmamak amacı ile suya ilave edilen su şartlandırma kimyasallarının en büyük görev alanlarındandır.

Uygulanan proseste suyun sisteme zarar vermesini önleyerek prosese en uygun hale getirilmesi için kullanılan kimyasallardır.

Su şartlandırma kimyasalları, suyun kireçlenme, paslanma ve mikrobiyolojik kirlilik oluşturma etkilerini ortadan kaldırır.


İşletmenin sistemlerinde kullanılan suların sisteme zarar vermeyecek ya da minimum zarar verecek hale getirilmesi amacıyla su şartlandırma kimyasalları kullanılır.

Su şartlandırma kimyasalları suyun pH değerini, çözünmüş oksijen ve karbondioksit miktarını düzenler, içeriğindeki kireç ve kışır yapıcı iyonlar ile reaksiyona girerek, ısı transfer yüzeylerinde, taşıma hatlarında ve makina ile temas ettiği noktalarda  oluşabilecek olumsuz etkilerini önler.

Sistemlerin düzgün çalışabilmesi için kullanılan suyun en iyileştirilmiş halinin kullanılması ve neticesinde de kimyasal takviyesi yapılması gerekmektedir. Suyun içersinde bulunan Ca ve Mg tuzları ve Oksijen başta olmak üzere çözünmüş gazların sistemdeki metallerle tepkiye girerek sistemin ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Şartlandırma kapsamında kullanılan doğru kimyasallar suyun neden olduğu faktörleri ortadan kaldırıp sistemin en uygun parametreler de çalışmasını sağlamaktadır.

Su şartlandırma kimyasalları suyun sistemlerde kireçlenme ve/veya korozyona neden olmasını önler.

Su şartlandırma kimyasalları pahalı sistemlerin ömrünü uzatır, Enerji kaybını önler, ürün kalitesini arttırır.