Su Şartlandırma Firmaları Ne İş Yapar?

Dünya üzerinde en büyük kaynaklardan biri olan suyun kullanılacağı alan itibariyle insan vücudunda, mekanik sistemlerde ve atık su sistemlerinde istenen parametrelere uygunluğunu tespit etme, suyun çevreye zarar vermeden enerji verimliliğinin maksimum seviyeye çıkarmak için fiziksel ve kimyasal  şartlandırma yöntemlerini kullanarak suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi ve kullanım şartlarının belirlenmesinde, kullanıcıya doğru kullanım şartlarının sağlanmasında, danışmanlık ve operasyon yeteneğiyle işletmelere kar sağlatmayı su şartlandırma firmaları kendine görev edinmiştir.

Su şartlandırma firmaları şartlandırma kapsamında gerekli belge ve izinlerin alınarak üretimi yapılan su kimyasallarını eğitimli personellerle uygulamasını yaparak sistemi sürekli kontrol altında tutma işi yapar.

Su şartlandırma firmaları suyu ıslah eder.

İşletmesinde kullandığı sistemlerde su ile fayda sağlayan bütün firmalara, kullanılan suyun analizlerini yapmak, işletmenin sistemlerinin ihtiyacı olan su kalitesini ve değerlerini belirlemek ve bu ihtiyaca göre firmalara kimyasal ve teknik açıdan hizmet vermek su şartlandırma firmalarının temel işidir.

Su şartlandırma firmaları suyun endüstriyel kullanımında oluşturabileceği negatif etkileri, fiziksel ve kimyasal önlemler ile azaltmak veya tamamen yok etmek ve düzenli kontroller ile bu önlemleri sürekli kılmak suretiyle enerji ve amortisman kayıplarını önler.

Domestik kullanımlarda (ev, hastane, otel vb.) ise kullanım suyunu sağlık ve fiziksel durum bakımından uygun hale getirir.

Şartlandırma kapsamında kullanılacak olan kimyasalları gerekli izinler ve belgelerlerle, gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hazırlayıp, sahip olduğu deneyimli kimya mühendislerinin bilgileriyle sistem de kullanılan suyun şartlandırmasıni doğru kimyasallarla yaparak ve sistemleri sürekli kontrol altında tutarak oluşabilecek sıkıntıları minimum seviyeye indirerek çözüm yolları üretmek su şartlandırma firmalarının temel işlevidir.

Ülkemizin de en büyük sorunlarından biri olan korozyon neticesinde oluşan metal aşınmaları ile metalin yüzeyinde oluşan kireçlenme neticesinde harcanan fazla enerji vee bunların neticesinde oluşacak olan üretim durmaları ülke ekonomisine ciddi maddi zararlara yol açmaktadır. Su şartlandırma firmaları sayesinde doğru kimyasal ve mühendislerle bu sıkıntılar ortadan kaldırılarak fayda sağlanmaktadır.

Su şartlandırma firmaları proses sularının neden olacağı problemleri önleyici faaliyetlerde bulunur.

Sisteme uygun şartlandırmayı yaptıktan sonra kullanılan kimyasalları ve kontrol ekipmanlarını sürekli servis hizmeti vererek müşterilerin pahalı ekipman yatırımlarını koruyup, verimli ömrünün uzun olmasını sağlamak su şartlandırma firmalarınınfaaliyet konusudur.