Kimyasal Su Şartlandırma Nedir?

Su yapısı itibariyle her türlü organik ve inorganik yapıları çözebilme  özelliğine sahiptir.

Bu ortamda suyun kullanılacağı alanda kimyasal  yapısında istenen parametrelerin sağlanması amacı ile farklı kimyasal  ürünler ile su yapısında bulunan çözünmüş yapıların istenen şartlara uyum  sağlanması amacı ile çeşitli reaksyonlar oluşturarak istenmeyen  parametrelerin su yapısından uzaklaştırılmasına ve kullanılacağı yer itibariyle istenen ve su kaynağında bulunmayan bileşiklerin suda  çözdürülerek kazanılması işlemine kimyasal su şartlandırma denir.
Bu işlem  içme suyunda canlı mikroorganizmaların yok edilmesi; endüstride ısıtma ve  soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunun engellenmesi atık suda  ise çevreye zarar vermemesi amacı ile zararlı organik ve  inorganik  yapıların sudan ayrıştırılması şeklinde örnekler verilebilir.

Suyun ve prosesin yapısına göre seçilmek suretiyle proseste kışır ve korozyonu kimyasal yollarla önleme yöntemine kimyasal su şartlandırma denir.

Kimyasal su şartlandırma, suyun dolaştığı sistemde kireçlenmesini, paslanmasını ve mikrobiyolojik kirlilikleri engellemek için kullanılan kimyasal uygulamalara verilen isimdir.

Bir işletmede kullanılan ya da kullanılacak suyun herhangi bir sistem içerisinde işlev göreceği en iyi hale getirmek için kimyasal olarak desteklenmesi işlemine kimyasal su şartlandırma denir.

Kimyasal su şartlandırma kullanılması amaçlanan mevcut suyun oluşturabileceği, korozyon (pas), kireç- kışır (birikinti) ya da mikrobiyolojik kirlilik (yosun, alg, biyofilm tabakası) ve kokunun, amacına uygun kimyasal ajanlar seçilerek giderilmesidir.

Kimyasal su şartlandırma; Ön şartlandırmadan geçirilen suyun doğru kimyasallarla ve dozajlarla sistemde oluşacak kışır, çamur ve korozyonun oluşmasını engellemek olarak da tanımlanabilir.

Kimyasal su şartlandırma, endüstriyel suyun kimyasallar ile kontrol altında tutulması işlemidir.

Fiziksel şartlandırma yapılsa dahi sistemin safsızlıklardan arındırılması ve sistemin tam olarak korunması sağlanamayabilir. Su içerisindeki safsızlıklar sistemde köpürme, korozyon ve kışıra neden olur. Oluşan bu olumsuzluklar işletmenin ürün kalitesini, enerji kaybını ve malzeme amortisman ömrünüde etkilemektedir. Bu sorunların önüne geçmek için kimyasal su şartlandırma yapılır.