Blog - Category: İsimsiz

Legionella pneumophila ve diğer Legionella cinsi bakterileri insanda genel olarak “Lejyonelloz” ismi ile adlandırılan üç tür hastalığa neden olur.

SU SİSTEMLERİNDE LEGIONELLA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Legionella bakterisinin kolonileşmesini önlemek ve hastalık yapıcı etki riskini belirlemek, önleyici ve düzeltici müdahaleleri tanımlamak ve bu müdahaleleri bütünsel su şartlandırma programı ile entegre etmek amacıyla yapılmaktadır.

Isı Transfer Yüzeylerinde Kireç Temizliği

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, suyun içersinde bulunan kireç tuzları; kazanların ısı transfer yüzeyleri başta olmak üzere, boiler, serpantin, eşanjör gibi ısı değiştiricilerde, kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirerek sistemlerin ısıtma ve soğutma verimini düşürmektedir.

Kapalı devre flushing uygulamaları

   Yeni devreye alınan kapalı devre su sistemlerinde nötralizasyon ve pasivasyon amaçlı flushing uygulamaları yapılmaktadır. Özel flushing kimyasalları ile yapılan temizlik işlemleriyle, sistemde bulunan depozit ve kalıntılar temizlenmektedir. Ayrıca uygulanan pasifizasyon işlemi ile metal yüzeyler üzerinde koruyucu manyetit tabakası oluşturularak sistemin korozyona karşı dirençli olması sağlanmaktadır. 

Soğutma Kulesi Su Şartlandırma

   Soğutma kulesi su şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde soğutma işleminin gerçekleştirdiği ısı değiştiricilerde, kireçlenmenin önlenmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında atmosfere açık ortamlarda yoğun olarak hava ve güneş ışığına maruz kalan suda çoğalma imkanı bulan yosun, mantar gibi biolojik oluşumlar, sistemde birikmelere ve tıkanmalara neden olabilmektedir. Yine suyun içerisinde bulunan oksijenin sistem metalleriyle reaksiyona girerek neden olduğu korozyonun yanında, suyun elektron geçişine imkan vermesi nedeniyle, sistem metalleri arasında pil korozyonu oluşmakta ve sistem ekipmanlarında yıpranmaya bağlı arızalar meydana gelmektedir. 

Buhar kazanı su şartlandırma

   Kazan suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır. 

Membran otopsisi nedir?

    Azalan membran performansı ile ilgili olarak net cevaplar istenildiğinde membran otopsisi gereklidir. Membranınızın performansını arttırmak ve elde edilen sonuçları yorumlayabilmek açısından sizlere Membran Otopsisi'ni öneririz. Deren Kimya olarak membranların tıkanmasına neden olan kirlenme ve hasar tipini belirleyebilir, ayrıca atmanız gereken adımları sizlere önerebiliriz. Standart bir üretim tesisinde yapılan incelemeler ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmaması halinde membran otopsisi kaçınılmazdır. Membranın bünyesinde yer alan kirlilikleri analiz edebilmek için membran otopsi prosedürü uygulanmalıdır.