Ингибиторы геотермальной накипи

   Jeotermal tesislerde kabuklașma, jeotermal akıșkanın geçtiği kuyu boru hattı ve ısı eșanjörleri  akıșkanın içerisindeki kireç tuzlarının çökelerek kireç tabakası olușturmasıdır. En çok bilinen kabuklașma türleri kalsiyum karbonat, silika, sülfür ve sülfit minerallerinin çökelmesidir. Kabuklașma üretimin azalmasına neden olur. Oluștuğu yerlerdeki mekanik tesisatın çalıșmasını engellerler. Isı transferini olumsuz etkiler ve bütün bunların sonunda daha az enerji ve su üretilmesine neden olur. Uygun önlem alınmazsa üretim ve geri basım kuyularının tıkanarak kaybedilmesine neden olur. Verimsiz çalıșmanın yanı sıra, doğuracağı ilave masraflarla projeye ekonomik yükler getirir. Bu nedenle kabuklașma, jeotermal kaynak değerlendirme ve finansal risk analizinde ihmal edilmemesi gereken bir faktördür. Kabuklașmayı önlemek için kimyasal ürün uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

   Ayrıca; solar enerji sistemleri için su șartlandırma kimyasalları, merkezi ısıtma sistemi için kapalı devre kireç-korozyon önleyiciler ve eșanjör temizlik kimyasalları ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

   Deren Kimya Jeotermal İnhibitör Serisi kuyu karakterine bağlı olarak değișen, farklı tip kabuklașma sorunlarıyla mücadele etmede etkin ürün yelpazesine sahiptir.

Jeotermal Kireç Önleyici Șartlandırma Kimyasalları

 
DETERMAL serisi:

Jeotermal tesislerinde kabuklașmayı önleyici kimyasallar. Sistemin yapısına ve kabuklașma tipine göre özel formüle edilmiș jeotermal tesis kimyasalları.

DERCLEAR serisi:

Jeotermal tesislerde kıșır temizleyici

DERİZ SOL serisi:

Isı transfer akıșkanı sistemlerinde donmayı önleyici, kıșır-kireç ve korozyon inhibitörleri. Solar enerji sistemleri için özel olarak geliștirilmiștir