Hizmetler

Deren Kimya Hizmet Akışı

Teknik Servis Hizmetleri:

Deren Kimya tarafından iyileştirme programı süresince ve bu program oturtulduktan sonra iki hafta periyodik teknik servis hizmeti devam eder. Ziyaretler teknik servis sorumlusu ve mühendisleri tarafından yapılır. Teknik servis ziyaretleri sırasında su analizleri yapılarak işletmler tarafından yapılan analizlerle karşılaştırılır. Yapılan analizlerin sonuçları, tavsiyeler ve görüşleri içeren SERVİS RAPORU hazırlanılarak sunulur.

Performans Takibi:

Teknik servis ziyaretleri sırasında toplanan sistem bilgileri ve yapılan analizlerin değerlendirimesi ile program başlangıcından itibaren yapılan tüm gözlemler, kaydedilen ilerlemeler ve ortaya çıkan aksaklıklar, üç aylık periyotlar halinde ayrıca raporlanır ve üst düzey personel ile yapılan toplantıda sunulur. Bu ziyarete servis mühendisi ve sorumlusunun yanı sıra Deren Kimya Teknik Müdür ve uzmanlarıda katılır.

Duruş Gözlem Ziyaretleri:

Ünitelerin duruşları sırasında sistemlerin kontrollerinin yapılması, bu kontrollerde alınan örneklerin gerekli laboratuvar analizlerinin yapılması, muayene bulgularının ve analiz sonuçlarının yazılı rapor haline getirilmesidir.

Laboratuvar Hizmetleri:

Deren Kimya'nın İstanbul Merkez ofisinde bulunan laboratuvar olanaklarına ek olarak metal analizleri, özel su organik/inorganik birikinti, bakteri v.b testler için TÜBİTAK Laboratuvarlarını kullanabilme olanakları Deren Kimya müşterisi olan işletmeler içinde sağlanır. Deren Kimya Laboratuvarlarında detaylı su analizleri, bazı mikrobiyolojik analizler, depozit analizleri v.b analizler yapılmaktadır.

Mobil Su Analiz Laboratuvarları:

Tüm iyileştirme programlarını performansı için örneklerin uygun yerlerden ve uygun koşullarda alınmasına ek olarak yerinde ve zaman geçirmeden bakılması ve analiz sonuçlarına göre anında müdahale edilmesi kaçınılmaz bir gereklilikltir. Deren Kimya Mobil Su Analiz Laboratuvarları, kazan ve soğutma suyu iyileştirme programlarına bu anlamda hizmet vermektedir.

Deren Kimya bünyesinde kurulu kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında otel, plaza, hastane ve endüstriyel tesislerin kazan ve soğutma sularından uygun steril numune kaplarına alınan örneklerden suların fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaparak raporlar hazırlar.

Ayrıca Deren Kimya sahip olduğu mobil analiz laboratuvarları sayesinde Türkiye'nin her bölgesinde kesintisiz hizmet vermektedir.

Gerçekleştirilen Analizler:

Deren Kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizler yaş kimya analizleri ve enstrumantal analizler olarak iki bölümde yapılır.

Su Analizleri: içme-kullanma suyu, ısıtma ve soğutma sistemleri, spa, kaplıca ve yüzme havuzu sularında yapılan analizlerdir.

Kimyasal Analizler: pH, toplam sertlik, toplam alkalinite, İletkenlik- TDS, anyon ve katyon tespiti, AKM, ağır metal tayini için yapılan analizlerdir.

Mikrobiyolojik Analizler: Legionella pneumophila, toplam aerobik heterotrofik bakteri sayımı, toplam koliform, Escherichia coli, Enterekok ve Pseudomonas aeruginosa analizleridir.

Deren Kimya Laboratuvarlarında atık su analizleri yanısıra şartlandırma tipine göre aktif madde ve halojen tespitleri yapılabilmektedir.

Deren Kimya Mikrobioloji Laboratuarı:

Biyogüvenlik 2 tipinde su patojenleri ölçüm laboratuvarı olarak tam donanımlı ve uzman mikrobiyologlar sorumluluğunda işletilen bir laboratuvardır.
Evsel ve endüstriyel su sistemlerindeki bakterilerin tespiti dünyaca kabul görmüş standart metotlar ile yapılmaktadır. "TS EN ISO/ IEC 17025" standardında uygun olarak kurulmuş ve yürütülmektedir.

Laboratuvarlarda Verilen Hizmetler
• Çevresel su numunelerinde Legionella pn. sayımı ve saptanması 
• Toplam koliform sayımı
• Enterekok tespiti
• Toplam aerobik heterotrofik bakteri sayımı
• E. coli tespiti
• Pseudomonas aeruginosa sayımı

Deren Kimya tarafından test sonuçlarına göre düzeltici, önleyici kontrol programlarını da içeren laboratuvar raporu gizlilik beyanımıza uygun olarak hazırlanır ve bir yıl süre ile saklanır.

Standartlar:

Buhar kazanları ve soğutma kuleleri su limitleri için ASME standartları kullanılmaktadır.

Metot ve gereklilikler:

• Analiz Metodu: TS ISO 11731:Nisan 99-Su Kalitesi- Legionella'nın Tespiti ve Sayımı

Aylık Stok Kontrolu: 

Aylık olarak alınan kimyasalların hedef ve gerçek tüketimlerinin belirlenmesi ve farklılıklar var ise farkılıkların nedenlerinin belirlenmesini sağlar.

Eğitim Seminerleri:

Deren Kimya yurt içinde eğitim seminerleri düzenler. Bu seminerlere müşterilerinin teknik personelinin katılması sağlanır. Böylece işletme görevlilerinin iyileştirme programlarını en doğru biçimde uygulayabilmesi için gereken eğitimin ve bilginin verilmesi sağlanır.

Hizmet Anlayışımız:

Deren Kimyanın müşteri potansiyeli günde 250 ziyareti gerektirecek aşamaya gelmiştir. Müşteri odaklı hizmeti ve müşteri menuniyetini daima ön planda tutan üretim ve teknik servis anlayışını temel ilke edinmiştir.

Sektöründe ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip ilk yerli firmadır. NACE, CTI ve NFPA gibi uluslararası teknoloji kuruluşlarına üye olan Deren Kimya bu kuruluşlardan aldığı teknik destek, 25 yıllık birikim ve 4000'ü aşkın sanayi kuruluşuna hizmet vermekten edindiği deneyimlerle kendini sürekli yenilemekte bunu gerçekleştirebilmek içinde AR-GE çalışmalarına öncelik tanımaktadır. Deren Kimya tarafından sağlanan hizmetler:

• Steril şartlara uyugun su örneklerinin alınması 
• Gereken tüm analizlerinin Deren Kimya ana veya mobil analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilmesı 
• Bulguların rapor olarak hazırlanması 
• Rapor sonuçlarına göre gerekli iyileştirme programlarının önerilmesi 
• Gerektiği durumlarda müşterilerinin ihtiyaçlarına özel kimyasalların üretiminin programa alınması 
• Hizmet verilen müşterilere teknisyenler ve satış elemanları tarafından ihtiyaca uygun aralıklarla düzenli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi 
• Sipariş olarak alınan malzemelerin zamanında ve eksiksiz teslimi olarak sıralanabilir.