رسوب‌زدایی از سطوح انتقال حرارت

در سیستم‌های انتقال حرارتی که از ویژگی انتقال انرژی آب بهره گرفته می‌شود، نمک‌های رسوبی داخل آب؛ با اولویت سطوح انتقال حرارت دیگ‌ها، در تجهیزات تبدیل حرارتی همچون بویلر، جداکننده و مبدل حرارتی لایه رسوب تشکیل می‌دهند. این لایه رسوب تشکیل شده، با سخت‌تر نمودن عمل انتقال حرارت، بازده سرمایش و گرمایش سیستم‌ها را کاهش می‌دهد. جزئیات این کاهش بازده؛ به دلیل افزایش هزینه انرژی مصرفی و طولانی تر شدن مدت گرمایش و سرمایش، موجب اتلاف زمان شده و به دلیل عدم خنک‌کاری مطلوب، به ویژه در تجهیزات سیستم‌های سرمایش، موجب افزایش افت تولید و عیوب ماشین‌آلات می‌شود.

اجرای فلشینگ در سیستم‌های مدار بسته و HVAC

در سیستم‌های HVAC مدار بسته سرمایش و گرمایشی که از ویژگی انتقال حرارت آب بهره می‌گیرند، آبی که در یک نقطه مرکزی گرم یا سرد می‌شود امکان افزایش یا کاهش دما در دستگاه‌ها و تجهیزات مستقر در نقاط مختلف واحد را فراهم می‌نماید. هدف کارکرد مستمر این سیستم‌ها در دمای معین شده برای آنها و محیط می‌باشد. به این دلیل سعی می‌گردد تا عوامل مشکل‌ساز یا مانع انتقال حرارت و همچنین عیوب موجود در سیستم‌های انتقال به حداقل ممکن کاهش یابد.

فرآوری آب برج خنک‌کننده

ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در نقاط مختلف یک محل کار قرار دارند، با توجه به کاربرد آنها به مرور گرم شده و در اثر این گرمایش بازده آنها پایین آمده و یا حتی در اثر افزایش دما قادر به انجام وظیفه خود نخواهند بود. از طرفی دیگر، مناطق معینی از محل‌های کاری و یا ساختمانها نیاز به خنک شدن دارند.

فرآوری آب دیگ بخار

در سیستم‌های انتقال حرارتی که از خاصیت انتقال انرژی آب بهره می‌گیرند، هدف دستیابی به بیشترین بازده انتقال حرارتی است که در یک نقطه مرکزی و با هزینه گزاف به آب اعمال شده وبه یک نقطه دیگر منتقل می‌شود. بدین منظور، سعی می‌گردد تا عوامل محدود کننده و یا مانع انتقال حرات و یا  عیوب موجود در سیستم‌های انتقال حرارت، به حداقل میزان ممکن برسد.  

کالبدشکافی غشاء چیست؟

به هنگام نیاز به پاسخ‌های شفاف در رابطه با کاهش اتفاق افتاده در بازده و کارآیی غشاء، انجام کالبد شکافی غشاء ضروری است. به منظور افزایش بازده غشاء و تحلیل نتایج به دست آمده، کالبدشکافی غشاء را به شما پیشنهاد می‌کنیم. ما به عنوان دِرِن کیمیا می‌توانیم آلودگی منتهی به انسداد غشاء را برای شما معین نموده و از سوی دیگر مراحلی را که باید انجام دهید به شما پیشنهاد نماییم. هنگامی که بررسی‌های انجام شده در یک واحد تولید استاندارد کمکی به حل مسئله ننماید، باید کالبدشکافی غشاء انجام شود. به منظور ایجاد امکان بررسی آلودگی‌هایی که در ساختار غشاء جای گرفته‌اند، می بایست رویه کالبدشکافی غشاء اجرا شود.