تدارکات مواد شیمیایی پایه و مواد خام

تدارکات مواد شیمیایی پایه و مواد خام

 دِرِن کیمیا با بیش از 30 سال سابقه فعالیت تولیدی در بخش صنایع شیمیایی؛ در زمینه تامین و تدارکات کلیه نیارمندی‌های مواد خام و نیمه ساخته این بخش تخصص کافی کسب نموده‌است. در زمینه تامین و تدارکات مواد نیمه ساخته و مواد خام شیمیایی مورد نیاز واحد‌ها، بر اساس کیفیت و قیمت مطلوب، به مشتریان خود راه‌حل ارائه می‌نماید. قیمت پایه مواد شیمیایی، مشخصات فنی و کلیه اطلاعات لازم جهت خرید و تدارکات را می‌توانید از دِرِن کیمیا تهیه فرمایید.

محصولات و مواد خام شیمیایی که توسط دِرِن کیمیا تامین و تدارک می‌شود:

 •  (پلی آلومینیوم کلرور)
 • اسید هیدرو کلریک
 • اسید سولفوریک
 • سدیم هیدروکسید (باز)
 • کلر
 • سدیم هیپوکلرید
 • قرص نمک
 • هیدورژن پروکسید
 • آمونیاک
 • کلرید آهن 3
 • سولفات مس