سیستم‌های اتوماسیون و تنظیم مقدار

سیستم‌های اتوماسیون و تنظیم مقدار

 با استفاده از ویژگی انتقال حرارت آب در سیستم‌های انتقال حرارت، با اجرای برنامه فرآوری آب، پارامتر‌های سیستم باید در محدوده کنترل نگه داشته شوند. بدین منظور، از سیستم‌های خودکار تنظیم مقدار مواد شیمیایی و کنترل داده‌ها یا از سیستم‌های خودکار پرتگاهی استفاده می‌شود. 

 دِرِن کیمیا که یک شرکت متخصص در زمینه نصب برنامه‌های کاربردی فرآوری آب می‌باشد، در رابطه با سیستم‌های اتوماسیون لازم برای ثابت نگهداشتن محدوده‌های کنترل در سیستم‌های انتقال حرارت، به مشتریان خود خدمات پروژه و مهندسی ارائه می‌نماید. این شرکت کلیه خدمات گارانتی، نگهداری و سرویس سیستم‌های تنظیم مقدار مواد شیمیایی و سیستم‌های خودکار پرتگاهی را که توسط پرسنل با تجربه خودش طراحی و مونتاژ می‌شوند، عهده‌دار می‌گردد. 

سیستم‌های تنظیم مقدار و اتوماسیونی که توسط دِرِن کیمیا طراحی و مونتاژ می‌شوند:

  • سیستم‌های خودکار تنظیم مقدار مواد شیمیایی
  • سیستم‌های تنظیم مقدار اسید-باز و کنترل  pH
  • سیستم تنظیم مقدار کلر با کنترل ORP
  • ژنراتور کلر دی اکسید
  • سیستم‌های خودکار پرتگاهی با کنترل هدایت
  • سیستم‌های پرتگاهی با تنظیم زمان