سیستم‌های آماده‌سازی آب

سیستم‌های آماده‌سازی آب

اگر بخواهیم آب خام را به شکل آب آشامیدنی یا مصرفی آماده نماییم و یا اگر بخواهیم از آن به عنوان آب صنعتی در فرآیند‌ها استفاده کنیم، برای دستیابی به کیفیت مطلوب نیازمند سیستم‌های آماده‌سازی آب هستیم.

دِرن کیمیا به عنوان یک شرکت متخصص در زمینه مدیریت آب، در زمینه نصب و راه‌اندازی سیستم‌های آماده‌سازی آب مورد نیاز واحد‌ها به مشتریان خود خدمات پروژه و مهندسی ارائه می‌نماید. این شرکت کلیه خدمات گارانتی، نگهداری و سرویس سیستم‌های نرم کننده آب سخت و سیستم‌های اسمز معکوسی را توسط پرسنل با تجربه خودش طراحی و مونتاژ می‌شوند، عهده‌دار می‌گردد.

سیستم‌های آماده‌سازی آب که توسط دِرِن کیمیا طراحی و مونتاژ می‌شوند:

  • سیستم‌های نرم کننده آب سخت: با توجه به نیازمندی‌ها و ویژگی‌های واحد مربوطه در انواع خودکار، متوالی، تکی، حجمی و دارای تنظیم زمانی طراحی می‌شوند.
  • سیستم‌های اسمز معکوس: سیستم‌های ویژه آماده‌سازی آب هستند که به منظور دستیابی به کیفیت آب صاف و بر اساس اصل اسمز معکوس کار می‌کنند.
  • فیلتر‌های فیزیکی: سیستم‌های پیش‌تصفیه‌ای هستند که امکان از بین بردن ناخالصی‌های داخل آب را فراهم می‌نمایند.
  • فیلتر‌های کربن فعال: سیستم‌های تصفیه‌ای هستند که به ویژه در سیستم‌های آب آشامیدنی به منظور از بین بردن رنگ و بو مورد استفاده قرار می‌گیرند.