مواد شیمیایی تصفیه آب فاضلاب

مواد شیمیایی تصفیه آب فاضلاب

در زمینه تامین پلی‌الکترولیت مورد نیاز تاسیسات تصفیه، ته‌نشین‌کننده مورد استفاده در تصفیه‌خانه‌ها و مواد خام شیمیایی کمکی مانند شناورکننده‌ها، بر اساس کیفیت و قیمت مطلوب، به مشتریان خود راه‌حل ارائه می‌نماید. قیمت پلی‌الکترولیت آنیونیک و کاتیونیک، مشخصات فنی و کلیه اطلاعات لازم جهت خرید و تدارکات را می‌توانید از دِرِن کیمیا تهیه فرمایید.

مواد شیمیایی تصفیه آب فاضلاب

• پاک-108 (PAC-108): ته‌نشین‌کننده در تاسیسات تصفیه آب فاضلاب

• دِرفوم-WW (DERFOAM-WW): جلوگیری کننده از تشکیل کف و حباب در تاسیسات تصفیه آب فاضلاب

• دِرسول (DERSOL): تمیزکننده روغن فیلتر و جداکننده در تاسیسات تصفیه گنداب

• لید-آ (POLYD-A): پلی‌الکترولیت آنیونیک

• لید-سی (POLYD-C) پلی‌الکترولیت کاتیونیک

• اگِزیم-اس‌تی (EGEZYM-ST): از بین برنده روغن و بو برای چاه‌ها و تانک‌های فاضلاب مدفوع انسانی

مواد شیمیایی کمکی مورد استفاده در تاسیسات تصفیه آب فاضلاب

سولفات مس

کلرید آهن 3

کلرور آلومینیوم

سولفات آلومینیوم

آهک