مواد شیمیایی تمیزکاری و نگهداری صنعتی

مواد شیمیایی تمیزکاری و نگهداری صنعتی

دیگ رسوب‌گرفته

در سیستم‌های آب گرمایش و سرمایشی که به تازگی وارد مدار می‌شوند، قبلا از الحاق سیستم به مدار عملیات خنثی‌سازی، غیرفعال‌سازی و تمیزکاری شیمیایی انجام می‌گیرد. به این عملیات تمیزکاری در اصطلاح «عملیات فلشینگ» گفته می‌شود.

در سیستم‌های انتقال حرارتی که از ویژگی انتقال انرژی آب بهره گرفته می‌شود، نمک‌های رسوبی داخل آب؛ با اولویت سطوح انتقال حرارت دیگ‌ها، در تجهیزات تبدیل حرارتی همچون بویلر، جداکننده و مبدل حرارتی لایه رسوب تشکیل می‌دهند. این لایه رسوب تشکیل شده، با سخت‌تر نمودن عمل انتقال حرارت، بازده سرمایش و گرمایش سیستم‌ها را کاهش می‌دهد. جزئیات این کاهش بازده؛ به دلیل افزایش هزینه انرژی مصرفی و طولانی تر شدن مدت گرمایش و سرمایش، موجب اتلاف زمان شده و به دلیل عدم خنک‌کاری مطلوب، به ویژه در تجهیزات سیستم‌های سرمایش، موجب افزایش افت تولید و عیوب ماشین‌آلات می‌شود.

تمیز کردن لایه رسوب تشکیل شده بر روی سطوح انتقال حرارت، به روش مکانیکی ممکن نمی‌باشد. به همین دلیل، روش انحلال ساختار رسوب مرده با استفاده از مواد اسیدی قوی با خاصیت حفاظت فلزات پیش رو گرفته می‌شود. خاطر نشان می‌سازد که  کاربرد اسید نیز بعضی ریسک‌ها را به همراه دارد. ابتدا میبایست مواد تمیزکننده مورد استفاده به فلزات و اتصالات سیستم صدمه نرساند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه مواد مورد استفاده در حد خطرناکی برای وجود انسان سوزش‌آور و مضر می‌باشند، فقط می‌بایست توسط تیم‌های متخصص و آشنا به اجرای کار و کاربرد آنها مورد استفاده قرار گیرند.

دِرِن کیمیا به عنوان متخصص در اجرای تمیزکاری صنعتی و فلشینگ؛ با بهره‌گیری از مهندسین سرویس و تیم‌های مجهز و متخصص تمیزکاری شیمیایی خود، بدون صدمه زدن به فلزات و اتصالات سیستم و با مد نظر قرار دادن کلیه تدابیر امنیتی و حفاظت کاری لازم، چنین امور تمیزکاری را در نهایت ایمنی انجام می‌دهد.

مواد شیمیایی تمیزکاری و نگهداری صنعتی

سری دِراس (DERAS):

تمیزکننده سنگ رسوبی در کاربری‌های صنعتی

سری دِریکا (DERİCA):

تمیزکننده پسماند و رسوب در سطوح حساس فلزی

سری پودر دِراس  (DERAS POWDER):

تمیزکننده سنگ های رسوبی و دیگ

سری دِرآلکالین (DERALKALİN):

مواد شیمیایی خنثی‌سازی پس از تمیزکاری شیمیایی، غیرفعال‌سازی دیگ و گروه فلشینگ

سری دِرکلین (DERCLEAN):

عملیات تمیزکاری صنعتی و فلشینگ

سری دِرفوس (DERFOS):

عملیات تمیزکاری صنعتی و فلشینگ

سری دِرپاس (DERPAS):

مواد شیمیایی زنگ زدایی صنعتی و غیرفعال‌سازی

سری دِرِت (DERET):

تمیزکننده‌های رزینی آنیونیک و کاتیوتیک و فعال‌سازها