مواد شیمیایی برای کشتی و صنعت کشتیرانی

مواد شیمیایی برای کشتی و صنعت کشتیرانی

ماشین‌آلات و سیستم‌های کشتی دارای ویژگی‌های منحصر به خود می‌باشند. کشتی‌هایی که مدت طولانی بر روی دریا در حال سفر می‌باشند، نباید با مشکلی در سیستم‌های گرمایش-سرمایش و گنداب کشتی مواجه شوند. در سیستم‌های کشتی که همواره نیازمند آب در گردش هستند، به صورت متداول از آب دریا استفاده می‌شود. آب دریا دارای در صد نمک بالا بوده و با توجه به محیط بیولوژیکی که در داخل آن وجود دارد دارای یک لایه روغنی مخصوص به خود بوده و از نظر یون‌های داخل آن با دیگر آب‌ها متفاوت است. به همین دلیل، نگهداری سیستم‌هایی که در آنها از آب دریا استفاده می‌شود نیازمند تخصص ویژه‌ای است.

 ماشین‌آلات و سیستم‌های کشتی دارای ویژگی‌های منحصر به خود می‌باشند. کشتی‌هایی که مدت طولانی بر روی دریا در حال سفر می‌باشند، نباید با مشکلی در سیستم‌های گرمایش-سرمایش و گنداب کشتی مواجه شوند.

 در سیستم‌های کشتی که همواره نیازمند آب در گردش هستند، به صورت متداول از آب دریا استفاده می‌شود. آب دریا دارای در صد نمک بالا بوده و با توجه به محیط بیولوژیکی که در داخل آن وجود دارد دارای یک لایه روغنی مخصوص به خود بوده و از نظر یون‌های داخل آن با دیگر آب‌ها متفاوت است. به همین دلیل، نگهداری سیستم‌هایی که در آنها از آب دریا استفاده می‌شود نیازمند تخصص ویژه‌ای است.

دِرِن کیمیا به چه کسانی خدمات عرضه می‌کند؟

  • آزانس‌های دریانوردی
  • کارخانجات کشتی سازی ارتشی و خصوصی
  • پایگاه‌های نیروی دریایی
  • کشتی‌های دارای پرچم خارجی که به صورت ترانزیت از کشورمان عبور کرده و در بنادر لنگر می‌اندازند

مشکلاتی که باید در کشتی‌ها توسط مواد شیمیایی برطرف شوند

تشکیل جلبک:

تشکیل جلبکی که از آب دریا ناشی می‌شود، با استفاده از بیوسید‌های ویژه صنعت کشتیرانی بر طرف می‌گردد.

مشکلات ناشی از سوخت:

مشکلاتی که در ماشین‌آلات و سیستم‌های کشتی از سوخت‌های نفت کوره و دیزل ناشی می‌شود، با استفاده از مواد شیمیایی ویژه مرتفع می‌گردد.

تخلیه زباله و پسماند‌های کشتی:

به منظور جلوگیری از آلودگی دریا، رعایت شرایط آب دریا و رعایت شرایط حمل و نقل پیش‌بینی شده در مصوبات قانونی، تخلیه‌های زباله و پسماند‌های کشتی می‌بایست برنامه‌ریزی شود. دِرِن کیمیا مواد تمیزکننده گنداب کشتی و مواد شیمیایی کشتی تمیز کننده مواد رنگی خیس پخش شده بر روی سطح دریا را عرضه می‌کند که بدین منظور استفاده می‌شوند.

نگهداری سطح فلزی و رنگ‌شده کشتی‌ها:

آب دریا دارای ویژگی ایجاد خورندگی و ته‌نشینی است. سطوحی از کشتی که به مدت طولانی در تماس با آب دریا قرار دارند باید تحت نگهداری باشند. دِرِن کیمیا، به منظور نگهداری و تعمیرات سطوح کشتی‌هایی که جهت این کار در استخر‌های کارخانجات کشتی‌سازی وارد داشته و یا در حال سفر هستند، مواد شیمیایی کشتی تولید می‌نماید. مواد شیمیایی زنگ‌زدایی و مواد شیمیایی پوششی که بر روی رنگ‌ مالیده می‌شوند، در گستره محصولات دِرِن کیمیا جای دارند.

مواد شیمایی کشتی که بیشترین مورد استفاده را دارند

•  تمیزکننده‌های کربن

• تمیزکننده‌های خنک‌کن هوا

• تمیزکننده‌های موتورهای الکتریکی

• تمیزکننده‌های روغن و گریس

• تمیزکننده‌های مخزن

• تمیزکننده‌های گنداب کشتی

روغن و گریس‌زدا (OIL GREASE REMOVER)............ تمیزکننده مخزن

گریس‌زدا (DEGREASER)......... تمیزکننده مخزن

تمیز کننده مخزن (TANK CLEANER)........ تمیزکننده مخزن

تی‌سی پلاس (TC PLUS)....... تمیزکننده مخزن

ای‌کلین (ECLEAN)...... تمیز کننده مخزن

اُ-اِس-دی (O.S.D).... تمیزکننده مخزن

اُ-اِس-ای (O.S. E).... تمیزکننده مخزن

دِرآلکالین ایمنی (DERALKALIN SAFETY).... تمیزکننده مخزن

دِرآلکالین 1940 (DERALKALIN 1940).... تمیزکننده مخزن

دِرکلین بریک (DERCLEAN BREAK)..... تمیزکننده موتورخانه

اِکلین (ECLEAN).... تمیزکننده موتورخانه

دِکلین بی‌دِگ (DECLEAN BDEG)...... تمیزکننده موتورخانه

آ‌سی‌سی-9 (ACC-9)....... تمیزکننده موتورخانه

کربن‌زدا (CARBON REMOVER)...... تمیزکننده موتورخانه

دِراس 1100 اِس (DERAS 1100S)...... تمیزکننده موتورخانه

پودر دِراس (DERAS POWDER)...... تمیزکننده موتورخانه

دِراس 1100 (DERAS 1100)...... تمیزکننده موتورخانه

زنگ‌زدای اِچ-دی (RUST REMOVER HD)...... تمیزکننده موتورخانه

زنگ‌زدا (RUST REMOVER)...... تمیزکننده موتورخانه

ای‌اِم‌سی-اِس (EMC-S)...... تمیزکننده موتورخانه

دِکلین بی‌دِگ (DECLEAN BDEG)...... تمیزکننده موتورخانه

زنگ‌زدای اِچ-دی (RUST REMOVER HD)...... تمیزکننده موتورخانه

زنگ‌زدا (RUST REMOVER)...... تمیزکننده موتورخانه

ای‌اِم‌سی-اِس (EMC-S)...... تمیزکننده موتورخانه

دِکلین بی‌دِگ (DECLEAN BDEG)...... تمیزکننده عرشه

زنگ‌زدای اِچ-دی (RUST REMOVER HD)...... تمیزکننده عرشه

زنگ‌زدا (RUST REMOVER)...... تمیزکننده عرشه

دونی‌واش (DUNIWASH)...... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت)

تمیزکننده فیلتر (FILTER CLEANER) ..... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت)

سیمان‌زدا (CEMENT REMOVER)...... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت)

تمیزکننده دست (HAND CLEANER)....... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت)

دِرمازایم بی‌ال‌کیو (DERMAZYME BLQ)...... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت)

گرد دِرمازایم اِف (DERMAZYME F TOZ)...... تمیزکننده‌ها برای کاربردهای عمومی (محل اقامت