کاربری‌های حفاظت غشاء اسمز معکوس

Reverse Osmos Membran Kimyasalları

از نظر تئوری در کاربری‌هایی که کاربرد صنعتی آب را ایجاب می‌نماید، با کیفیت‌ترین آب آبی است که ویژگی‌های آن بسیار نزدیک به آب خالص باشد. مواد جامد و آلودگی‌های محلول در آب، کیفیت آب را پایین می‌آورد. به همین دلیل، در کاربری‌های صنعتی که استفاده از آب با کیفیت بالا مد نظر است، سیستم‌های اسمز معکوس متداول‌ترین و از نظر هزینه‌های یک محل کار، پر بازده‌ترین سیستم‌های تولید کننده آب با کیفیت هستند.

هنگامی که آب تحت فشار بالا و از فیلتر‌های مخصوص به نام غشاء عبور داده‌می‌شود، هدف پاکسازی آن از ناخالصی‌های داخل آن است. عموماً 75% از آب عبوری از غشاءها به عنوان محصولی نزدیک به کیفیت آب خالص بوده ( زیر 50 ms)  و 25% آن نیز به صورت پسماند کنسانتره خارج می‌شود.

با توجه به عمل صاف‌کردنی که توسط فیلتر‌های غشایی انجامی می‌شود، با سپری شدن زمان احتمال آلودگی و انسداد مطرح می‌گردد. برای ایجاد امکان عملکرد طولانی مدت و پر بازده غشاء‌ها، از مواد ضد رسوب به عنوان مواد شیمیایی محافظ استفاده می‌شود.   

دِرِن کیمیا که در کاربری‌های حفاظت غشاء متخصص می‌باشد؛ با برنامه Membran Master که توسط خودش ایجاد شده‌است، با کاربری‌های ضد رسوبی که بر اساس ویژگی‌های غشاء و آب معین می‌شوند، امکان کارکرد سیستم‌های اسمز معکوس را با بازده بالا را فراهم می‌نماید. قیمت واحد تمام شده آبی که توسط سیستم اسمز معکوس به دست می‌آید، با بهره‌گیری از این نرم‌افزار پایین نگه داشته می‌شود.

سری مواد ضد رسوبی که دِرِن کیمیا تحت گواهینامه NSF تولید می‌نماید، سالیان طولانی است که با اطمینان در برزگترین تاسیسات اسمز معکوس ترکیه مورد استفاده قرار گرفته و همواره توسط تولید‌کنندگان غشاء در ترکیه به عنوان اولویت اول توصیه می‌شوند.

مواد شیمیایی محافظ غشاء اسمز معکوس

 

سری دِراِسکالانت (DERSCALANT):Derscalant 30 Reverse Osmos Antiskalantı

  • مواد شیمیایی ویژه‌ای هستند که به عنوان مواد ضد رسوب برای جلوگیری از انسداد و کور شدن غشاء‌های اسمز معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • انواع دارای گواهینامه NSF نیز موجود است.
  • این مواد با توجه به پارامتر‌ها تولید شده توسط برنامه Membran Master  دِرِن کیمیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • بزرگترین 5 واحد اسمز معکوس ترکیه از دِراِسکالانت (DERSCALANT) استفاده می‌کنند.

سری دِرکلیِر (DERCLEAR):

مواد شیمیایی تمیزکننده‌ای هستند که بدون آسیب رساندن به غشاء‌ها آنها را تمیز می‌کنند.

سری دِرآلگاسیت (DERALGASİT):

با پیشگیری از تشکیل ساختار‌های بیولوژیک در غشاء‌ها، از آنها حفاظت نموده و عمر کارکرد آنها را طولانی‌تر می‌کند.

Deren Kimya Antiskalant Uygulamaları