فرآوری شیمیایی در سیستم‌های مدار بسته

فرآوری شیمیایی در سیستم‌های مدار بسته

در سیستم‌های گرمایش و  سرمایش با بهره‌گیری از ویژگی انتقال حرارت آب، با انتقال آب گرم یا سرد شده از یک نقطه مرکزی به دستگاه‌ها و تجهیزات مستقر در سایر نقاط محل کار، امکان افزایش یا افت حرارت فراهم می‌شود. همواره هدف این است که این تجهیزات در دماهای معین شده برای محیط کار کنند. بدین منظور، سعی می‌گردد تا عوامل محدود کننده و یا مانع انتقال حرات و یا  عیوب موجود در سیستم‌های انتقال حرارت، به حداقل میزان ممکن برسد.

از سوی دیگر، در سیستم‌های آب مدار بسته‌ای که به تازگی وارد مدار شده‌اند، به منظور خنثی‌سازی و غیر فعال‌سازی، فلشینگ اجرا می‌شود. انجام عملیات تمیزکاری با مواد شیمیایی فلشینگ ویژه، موجب تمیزشدن پسماندهای موجود در سیستم می‌شود. از سوی دیگر، انجام عملیات غیرفعال‌سازی با تشکیل یک لایه مغناطیسی محافظ بر روی سطوح فلزی، موجب مقاوم‌شدن سیستم در برابر خوردگی می‌شود.

موضوع فرآوری آب مدار بسته، بر پایه جلوگیری از تشکیل لایه رسوب توسط نمک‌های رسوبی موجود در آب بر روی مبدل‌های حرارتی است که عمل انتقال حرارت را در سیستم انجام می‌دهند. همچنین ضمن خوردگی ناشی از ترکیب اکسیژن داخل آب با فلزات سیستم، با توجه به امکان عبور اکسیژن در آب، در بین فلزات سیستم خوردگی قطبیت باتری به وجود آمده و موجب بروز عوارض ناشی از تخریب تجهیزات سیستم می‌شود.

دِرِن کیمیا که متخصص در زمینه مدیریت آب است؛ با اجرای «برنامه فرآوری آب دِرِن کیمیا» ازطریق مهندسان سرویس در مراکز کاری، مسئولیت کارکرد سیستم‌های سرمایش از نظر آب را به عهده می‌گیرد. ابتدا با اجرای فلشینگ ورود سیستم به صورت تمیز و بدون خوردگی به مدار فراهم شده و سپس با استفاده از مواد شیمیایی مانع از ایجاد رسوب، خوردگی و خطر آلودگی بیولوژیکی در آب مورد استفاده در محل کار،  امکان کارکرد تحت مناسب‌ترین پارامتر‌های کنترلی را فراهم می‌نماید.

گروه محصولات فرآوری آب گرمایش و سرمایش مدار بسته

 

سری دِراماین (DERAMİNE):Deramin Serisi

  • سری نسل جدید مواد شیمیایی فرآوری آب مدار بسته دِرِن کیمیا.
  • با تکنولوژی ایجاد لایه پلی آمین تولید شده‌است.
  • با ایجاد یک لایه محافظ بر روی سطوح فلزی، با جلوگیری از تماس آب و فلز، از خوردگی جلوگیری می‌نماید.
  • انواع دیگری از آن برای جلوگیری از رسوب و خوردگی در سیستم‌های مدار بسته نیز وجود دارند.
  • انواع ویژه دیگری نیز اجرای فلشینگ در سیستم‌هایی که به تازگی وارد مدار شده‌اند، موجود است.

سری دِرسو (DERSO):

  • مواد شیمیایی مانع رسوب و خوردگی در مدار‌های سرمایش مدار بسته

سری دِروپت (DEROPT):Kapalı Devre Şartlandırma Kimyasalları

  • مواد شیمیایی مانع از رسوب و خوردگی با ترکیب خاص برای سیستم‌های سرمایش چیلر و مدار بسته

سری دِروسید (DEROCID):

  • بیوسیدهای مانع تشکیل باکتری و جلبک در آب خنک‌کاری مدار بسته

لجیون‌سید (LEGIONECID):

  • بیوسید ویژه مورد استفاده برای برنامه کنترل ریسک لژیونلا در سیستم‌های سرمایش صنعتی، تهویه مطبوع مرکزی و کندانسور‌های اواپراتور