فرآوری آب دیگ

Kazan Suyu Şartlandırma

در سیستم‌های انتقال حرارتی که از خاصیت انتقال انرژی آب بهره می‌گیرند، هدف دستیابی به بیشترین بازده انتقال حرارتی است که در یک نقطه مرکزی و با هزینه گزاف به آب اعمال شده وبه یک نقطه دیگر منتقل می‌شود. بدین منظور، سعی می‌گردد تا عوامل محدود کننده و یا مانع انتقال حرات و یا  عیوب موجود در سیستم‌های انتقال حرارت، به حداقل میزان ممکن برسد.

سیستم‌های انتقال حرارت که به منظور عملکرد بدون وقفه طراحی شده‌اند، همانند قلب محل‌های کار می‌باشند. بنابر‌این جایی برای توقف اتفاقی و برنامه‌ریزی نشده سیستم‌های انتقال حرارت وجود ندارد. عملکرد این سیستم‌ها از نظر الکترونیکی و مکانیکی باید بدون خطا برنامه‌ریزی شده و راهبری شود.

پایه موضوع فرآوری آب دیگ را، استفاده از آب در بهترین شرایط فرآوری شده در سیستم تشکیل می‌دهد. نمک‌های Ca و Mg احتمالی موجود در آب، بر روی سطوحی که انتقال حرارت در آنها انجام می‌پذیرد، یک لایه رسوب کریستالی تشکیل می‌دهند. این لایه کریستالی تشکیل شده، انتقال حرارت را سخت نموده و موجب اتلاف انرژی می‌شود. علاوه بر این، گازهای محلول در آب که در راس آنها اکسیژن قرار دارد، ضمن ایجاد واکنش با فلزات موجود در سیستم، با ایجاد خوردگی و در نتیجه تغییر شکل در تجهیزات سیستم ، موجب به میان آمدن عیوب مهم و حوادث خطرناک می‌شوند.

دِرِن کیمیا که متخصص در زمینه مدیریت آب است؛ با اجرای «برنامه فرآوری آب دیگ دِرِن کیمیا» ازطریق مهندسان سرویس در مراکز کاری، مسئولیت کارکرد سیستم از نظر آب را به عهده می‌گیرد. ابتدا با سرمایه‌گذاری بهینه در محل کاری،  امکان استفاده از آب در مناسب‌ترین شرایط فرآوری  را فراهم نموده و سپس با استفاده از مواد شیمیایی مانع از ایجاد رسوب و حذف‌کننده کامل خوردگی در آب مورد استفاده در محل کار،  امکان کارکرد تحت مناسب‌ترین پارامتر‌های کنترلی را فراهم می‌نماید.

گروه محصولات فرآوری آب دیگ

سری دِراماین (DERAMİNE):Deramin Serisi

 • سری نسل جدید مواد شیمیایی فرآوری آب دِرِن کیمیا

 • با تکنولوژی ایجاد لایه پلی آمین تولید شده‌است.

 • با ایجاد یک لایه محافظ بر روی سطوح فلزی، با جلوگیری از تماس آب و فلز، از خوردگی جلوگیری می‌نماید.

 • انواع دیگری از آن برای جلوگیری از خوردگی در دیگ‌های بخار تحت فشار بالا نیز وجود دارند.

 • سری دیگری نیز برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی در دیگ‌های کم فشار یا فشار متوسط موجود است.

سری دِروکس (DEROX):

 • شامل انواع مختلف جذب‌کننده‌های اکسیژن می‌باشد که مانع از خوردگی حفره‌ای ناشی از اکسیژن می‌شوند.

 • به واسطه آمین‌های خنثی که در داخل آن موجود است، مانع از خوردگی اسید کربنیک ناشی از CO2 در خطوط کندانس می‌شود.

 • ازخطوط بخار و کندانس در برابر خوردگی محافظت می‌کند.

سری دِرکُمپلکس (DERKOMPLEKS):Buhar Kazanı Su Şartlandırma

 • از ایجاد رسوب و خوردگی در دیگ‌های کم فشار یا فشار متوسط جلوگیری می‌نماید.

 • مناسب برای کاربرد در تاسیسات تولید مواد غذایی، جلوگیری‌کننده رسوب و خوردگی با ترکیب ارگانیک و منطبق با  FDA

سری دِرودیسپ (DERODİSP):

 • با بهره‌گیری از پراکنده‌ساز‌های قوی داخل آن، از تشکیل لجن و پسماند در دیگ‌های بخار جلوگیری می‌نماید.

 • از ته‌نشین شدن ناخالصی‌های درون آب دیگ جلوگیری نموده و انداختن آنها به داخل پرتگاه‌های ساخته شده را تسهیل می‌نماید.

سری دِسکِیل (DESCALE):

 • با تخریب ساختار رسوب تشکیل شده بر روی سطوح انتقال حرارت دیگ بخار، انحلال آن‌ها را تسهیل می‌نماید.